DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Danh bạ điện thoại

Thị trấn Phú Minh

1

Trần Quang Trung

Bí thư ĐU – CT HĐND

0917.557.586

2

Nguyễn Thị Thanh Thu

PBT thường trực ĐU

0948.128.982

3

Phùng Thế Giang

Chủ tịch UBND

0936.024.818

4

Nguyễn Thị Phượng

Cán bộ Văn phòng

0984.962.182

5

Hoàng Thị Mai Anh

Cán bộ Văn phòng

0978.155.771

Thị trấn Phú Xuyên

1

Nguyễn Văn Chương

Bí thư ĐU

0975.183.866

2

Trần Văn Đỉnh

PBT thường trực ĐU

0904.602.132

3

Đào Duy Hiệp

Chủ tịch HĐND

0915.164.757

4

Nguyễn Viết Hải

Chủ tịch UBND

0912.882.285

5

Vũ Mạnh Thắng

Phó Chủ tịch UBND

0912.750.902

6

Hoàng Đình Mạnh

Phó Chủ tịch UBND

0948.018.457

7

Vũ Thị Thu Hiên

Cán bộ Văn phòng

0914.965.638

8

Hoàng Thị Hường

Cán bộ Văn phòng

0945.549.876

Xã Bạch Hạ

1

Vũ Đức Ty

Bí thư ĐU – CT UBND

0977.631.367

2

Nguyễn Duy Hinh

PBT thường trực ĐU

0987.525.300

3

Nguyễn Văn Thêm

Chủ tịch HĐND

0978.900.132

4

Đỗ Văn Khởi

Cán bộ Văn phòng

0977.112.412

Xã Châu Can

1

Nguyễn Văn Tạ

Bí thư ĐU – CT UBND

0982.794.089

2

Nguyễn Trường Sơn

PBT TT ĐU – CT HĐND

0912.304.418

3

Hoàng Thế Bảo

Cán bộ Văn phòng

0914.794.304

Xã Chuyên Mỹ

1

Đinh Ngọc Dư

Bí thư ĐU – CT UBND

0915.948.921

2

Dương Văn Lang

PBT TT ĐU – CT HĐND

0914.757.463

3

Hoàng Văn Hải

Cán bộ Văn phòng

0916.827.496

Xã Đại Thắng

1

Nguyễn Đức Soát

Bí thư ĐU – CT HĐND

0906.685.711

2

Phạm Ngọc Oanh

PBT thường trực ĐU

0965.053.344

3

Phạm Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0972.877.946

4

Ngô Văn Tâm

Cán bộ Văn phòng

0983.423.311

Xã Đại Xuyên

1

Vũ Mạnh Cường

Bí thư ĐU – CT HĐND

0932.219.636

2

Nguyễn Ngọc Ban

PBT thường trực ĐU

0976.350.471

3

Nguyễn Văn Hoằng

Chủ tịch UBND

0976.193.560

4

Nguyễn Hồng Minh

Cán bộ Văn phòng

0985.961.161

Xã Hoàng Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Hồng Minh

1

Nguyễn Quốc Tuấn

Bí thư ĐU – CT HĐND

0984.425.989

2

Nguyễn Trung Kiên

PBT thường trực ĐU

0979.668.139

3

Đặng Quang Duy

Chủ tịch UBND

0914.234.041

4

Lưu Thắng Lợi

Cán bộ Văn phòng

0974.221.218

Xã Hồng Thái

1

Phan Duy Hưng

Bí thư ĐU – CT HĐND

0919.247.259

2

Lê Văn Sơn

PBT thường trực ĐU

0912.848.305

3

Lê Văn Ấm

Chủ tịch UBND

0123.385.4666

4

Đỗ Đức Mạnh

Cán bộ Văn phòng

0916.531.385

Xã Khai Thái

1

Nguyễn Văn Quân

Bí thư ĐU – CT HĐND

0946.234.237

2

Phạm Duy Đạo

PBT thường trực ĐU

0975.034.688

3

Nguyễn Viết Thắng

Chủ tịch UBND

0983.854.533

4

Nguyễn Phú Hân

Cán bộ Văn phòng

0964.922.868

Xã Minh Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Nam Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Nam Triều

1

Phan Cao Lạc

Bí thư ĐU – CT HĐND

0912.073.832

2

Lâm Thế Điện

PBT thường trực ĐU

0989.101.851

3

Lâm Văn Điện

Chủ tịch UBND

0168.892.4603

4

Phạm Viết Chính

Cán bộ Văn phòng

0985.792.109

Xã Phú Túc

1

Nguyễn Thanh Thủy