di tích lịch sử và lễ hội truyền thống huyện phú xuyên

Khảo sát công tác bảo quản, tu bổ di tích và các thiết chế văn hóa trên địa bàn Phú Xuyên

Sáng ngày, 31/5/2019, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban, làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện Phú Xuyên, từ năm 2016 đến nay.

      Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo 1 số phòng chuyên môn huyện.

Trước khi vào buổi làm việc, Đoàn đã khảo sát trực tiếp di tích Đình làng Nam Phú, xã Nam Phong và khảo sát công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa ở thôn An Khoái, xã Phúc Tiến.

(Ban Văn hóa-Xã hội khảo sát tại khu di tích đình làng Nam Phú, xã Nam Phong)

      Theo báo cáo của UBND huyện. Trên địa bàn huyện Phú Xuyên có 345 di tích lịch sử văn hóa. Trong đó, 38 di tích xếp hạng cấp Quốc gia và 81 di tích xếp hạng cấp Thành phố. Huyện có 01 di tích cách mạng kháng chiến Trại Diền, xã Hồng Thái và 06 địa điểm đã được gắn biển lưu niệm di tích cách mạng, kháng chiến.

      Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện có chủ trương hỗ trợ các di tích một phần kinh phí, số còn lại là nguồn xã hội hóa đóng góp, đối ứng của nhân dân địa phương. Từ năm 2016-2018, huyện hỗ trợ phân bổ mỗi năm 4 tỷ đồng để tu sửa chống xuống cấp các di tích. Tuy nhiên, nhiều di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện đã bị xuống cấp; ngân sách dành cho đầu tư, tu bổ, tôn tạo của địa phương rất khó khăn; nguồn đầu tư từ xã hội hóa chỉ đủ sửa chữa nhỏ, khiến một số di tích tuy thuộc danh sách được tu bổ nhưng thực tế tiếp tục xuống cấp. Cùng với đó, các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao từ huyện đến cơ sở còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Trên địa bàn huyện có 1 Sân vận động diện tích 2,8ha, hiện cũng xuống cấp và cần cải tạo, nâng cấp. Phú Xuyên cũng là huyện duy nhất của Thành phố không có nhà thi đấu đa năng. Trên địa bàn huyện còn 7 thôn chưa có nhà văn hóa.

(Đ.C Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Công Thành phát biểu tại buổi khảo sát)

      Tại buổi khảo sát, trên cơ sở các ý kiến của các thành viên đoàn khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Công Thành, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hội đã phát biểu nêu các giải pháp của địa phương trong công tác quản lý, tu bổ các di tích lịch sử văn hóa, công tác đầu tư, quản lý các thiết chế văn hóa - thể thao. Đồng thời, kiến nghị được hỗ trợ kinh phí tu sửa những di tích đã xuống cấp nghiêm trọng và có cơ chế hỗ trợ cho người trực tiếp trông coi bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa nhất là các di tích đã xếp hạng. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao hàng năm tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác chuyên môn quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa cho cán bộ văn hóa từ huyện đến cơ sở. Quan tâm hướng dẫn việc xếp hạng công nhận di tích, hướng dẫn chuyên môn về việc bảo quản, bảo tồn các di vật, cổ vật tại di tích và các thủ tục tu bổ tôn tạo, tu sửa cấp thiết di tích.

(Đ.C Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Nguyễn Thanh Bình kết luận buổi khảo sát)

      Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận nỗ lực của huyện Phú Xuyên thời gian qua, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch, đề án, chương trình, nên đã đạt kết quả nổi bật trong cả hai lĩnh vực. Đồng chí cũng đề nghị huyện cần sớm xây dựng đề án xác định được giá trị các di tích, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn xã hội hóa trong tu bổ các di tích. Trong công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao, đồng chí trưởng đoàn khảo sát cũng chia sẻ với khó khăn của huyện, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các thiết chế này, dù có có quỹ đất nhưng rất hạn chế về ngân sách. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm kiểm tra, quản lý để phát huy những giá trị của các thiết chế, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên