di tích lịch sử và lễ hội truyền thống huyện phú xuyên

Lễ hội truyền thống Làng Hoà Thượng năm 2017

Hàng năm cứ đến ngày 12/8 âm lịch Làng Hoà Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội lại tổ chức Lễ hội truyền thống tại Đình làng

Lễ đón nhận di tích lịch sử cấp thành phố đình làng Tư Sản

Việc đón nhận bằng di tích cấp thành phố không chỉ là dịp động viên, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương mà còn góp phần tôn vinh, tuyên truyền sâu rộng...