Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Cải cách hành chính

Quyết liệt nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Publish date 06/10/2017 | 18:40  | View count: 1393

TTTĐ.VN - Thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, thiếu sót, UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và những năm tiếp theo. Mục đích của kế hoạch này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế dẫn tới chỉ số CCHC năm 2016 bị xếp hạng thấp và nâng cao chỉ số xếp hạng năm 2017 và những năm tiếp theo.

      Theo báo cáo của Ban chỉ đạo CCHC huyện Phú Xuyên trong 8 tháng đầu năm 2017, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện công tác CCHC. Đồng thời, huyện Phú Xuyên cũng tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác CCHC, tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện CCHC. Ngoài ra, qua các cuộc họp giao ban định kỳ, UBND huyện chỉ đạo sâu sát công tác CCHC, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng chương trình công tác, nâng cao trách nhiệm, thái độ của công chức khi thi hành công vụ.
      Nhờ những nỗ lực trên, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, kịp thời tạo niềm tin đối với công dân. 100% thủ tục hành chính của huyện đã được xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được áp dụng tại 12/12 cơ quan hành chính; 28/28 xã, thị trấn.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND huyện Phú Xuyên

      Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong huyện được nâng lên, ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn: Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; không xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức gây sách nhiễu, phiền hà cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch; không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và pháp luật; không có đơn thư khiếu kiện liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.
      Đồng thời, huyện thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW, sắp xếp kiện toàn lại bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện việc xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm.

      Từ đầu năm 2017 đến nay, Đoàn Kiểm tra công vụ của thành phố đã kiểm tra đột xuất tại 4 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng thành lập 2 đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra 4 đợt: Đợt 1 tại 13 xã, thị trấn; đợt 2 tại 12 xã, thị trấn; đợt 3 tại 12 cơ quan chuyên môn, 5 đơn vị sự nghiệp; dợt 4 tái kiểm tra được 11/28 xã, thị trấn. Các cơ quan khác trong huyện như HĐND, Ủy ban Kiểm tra cũng thành lập các tổ giám sát việc thực hiện cải cách các thủ tục hành chính… Qua các cuộc kiểm tra, các tồn tại, hạn chế được chỉ ra một cách rõ ràng và có giải pháp để khắc phục.

      Tuy nhiên, huyện Phú Xuyên cũng thẳng thắn nhìn nhận, qua kết quả đánh giá Chỉ số CCHC năm 2016 của huyện xếp thứ 30/30 toàn thành phố đã cho thấy công tác CCHC của huyện còn nhiều tồn tại, hạn chế: Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế; số lượng các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn ít, trách nhiệm phối hợp liên ngành trong giải quyết TTHC liên thông chưa tốt, hiệu quả thấp do các cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì chưa xây dựng quy trình liên thông; việc triển khai kế hoạch CCHC ở các cơ quan, đơn vị còn chậm…

      Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trên cũng được huyện chỉ ra. Qua đó, UBND huyện Phú Xuyên đã xây dựng và ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và những năm tiếp theo. Mục đích của kế hoạch này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế dẫn tới Chỉ số CCHC năm 2016 bị xếp thứ hạng thấp; xác định nhiệm vụ, giải pháp cho các cơ quan Nhà nước cải thiện các chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan trên địa bàn huyện; kế hoạch cũng nâng cao Chỉ số CCHC trên địa bàn huyện năm 2017 và những năm tiếp theo.

       Các giải pháp mà huyện Phú Xuyên đưa ra nhằm nâng cao công tác CCHC như: Tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các TTHC đang áp dụng tại huyện và xã trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là những lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ. Từ đó, huyện đề xuất rút ngắn thời gian, số lượng hồ sơ kèm theo để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; yêu cầu thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết 100% các TTHC đã được công bố tại bộ phận một cửa và lưu hồ sơ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 từ huyện đến các xã, thị trấn, thể hiện qua hệ thống hồ sơ sổ sách theo quy định; thí điểm mô hình trả kết quả tại nhà đối với một số TTHC lĩnh vực tư pháp như: Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn (có thiệp chúc mừng), Đăng ký khai tử (có điện chia buồn)...

 (còn nữa)

Thanh Hà-http://tuoitrethudo.vn
 

Ảnh đẹp quê hương