CHỉ đạo của Huyện ủy

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ 22

Ngày 28.6.2019, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

      Dự hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên khóa XXIV; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện các đại biểu đã nghe thông qua Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 02/ 2016 của Huyện ủy về “ Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2016-2020” từ năm 2016 đến nay; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 25/4/2016 của Huyện ủy về “ Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giai đoạn 2016 -2020”; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  của Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và 8 chương trình công tác Huyện ủy và  giải pháp đối với các chỉ tiêu chưa hoàn thành.

      Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Nguyễn Văn Cương các đại biểu đã được nghe và thảo luận về kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Phú Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Trung ương, của thành phố; có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ngay từ đầu năm, Thường trực Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành làm việc với các xã, thị trấn qua đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ sở. Cùng với đó, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng; chỉ đạo tổ chức thành công công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ  năm 2019 vv….

      6 tháng đầu năm, Công tác xây dựng Đảng  tiếp tục được quan tâm toàn diện, tạo sự chuyển biến tích cực trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên công tác phát triển đảng viên mới, nhất là ở các chi bộ nông thôn hiện nay đang gặp phải một số khó khăn. 6 tháng đầu năm, toàn bộ huyện mới kết nạp được 78 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 31,2% kế hoạch TP giao. Đây cũng là một trong những nội dung được các đại biểu thảo luận nêu lên những tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai công tác phát triển đảng viên mới ở cơ sở.

      Trong phần đánh giá, thảo luận và đóng góp ý kiến, đề xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số xã và các phòng ban chuyên môn đã làm rõ hơn những  khó khăn tồn tại mà huyện và các xã, thị trấn đang vướng mắc trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

      6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện đa số các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất ước đạt  trên 5.500 tỷ đồng, bằng 103,96% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt gần 200 tỷ đồng, bằng 136,1% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.  Năm học 2018 -2019, toàn huyện có 124 em đạt học sinh giỏi cấp Quốc gia và thành phố ở nhiều bộ môn; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 85,5%. Tình hình Quốc phòng an ninh được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới được huyện và các xã triển khai tích cực, nhất là 6 xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2019. Đến nay, toàn huyện có 20/26 xã  đạt chuẩn NTM.

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện vẫn còn 1 số tồn tại như :  Gía trị sản xuất nông nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước; Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi còn diễn biến phức tạp, gây thiện hại lớn cho  đến các hộ chăn nuôi; Tiến độ giải ngân nguồn vốn của TP và của huyện còn chậm; Chi đầu tư cơ bản 6 tháng đầu năm còn thấp; tình trạng xe quá khổ, quá tải đi trên tuyến đê chưa được xử lý dứt điểm

; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo một số vụ việc chưa dứt điểm, chất lượng chưa cao; tiến độ cấp nước sạch trên địa bàn chưa đạt kế hoạch đề ra…

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Phạm Hải Hoa đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm trong 6 tháng đầu năm của các cấp ủy, chính quyền trong huyện. Đồng chí, cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà huyện và các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2019.

      Về công tác xây dựng Đảng: Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản mới của Trung ương Thành ủy nói chung và các chỉ thị của Trung ương. Tập trung rà soát, đào tạo nguồn kết nạp Đảng viên mới  trong các ban ngành, đoàn thể và ở cơ sở; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND,UBND các cấp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2019; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát, khảo sát  các phiên giải trình trong năm 2019; tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề ở cơ sở, đặc biệt là những vấn đề cử tri và nhân dân đang quan tâm; Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 05 của Huyện ủy về “ Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giai đoạn 2016 -2020. Xây dựng và triển khai kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ 25 theo Hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy đảm bảo chất lượng tiến độ quy định.

      Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị:  UBND huyện tập trung chỉ đạo, đánh giá lại các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, xây dựng đề án phát triển nông nghiệp của huyện  theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung  bền vững, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao vào sản xuất; tiếp tục quan tâm xử lý, tháo gỡ những  khó khăn, vướng mắc trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đối với làng nghề, huyện tiếp tục quan tâm  chỉ đạo thực hiện hoàn thành các cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn, tập trung tổ chức thành công Lễ hội vinh danh làng nghề xã Vân Từ lần thứ nhất; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đối với 6 xã đăng ký xây dựng NTM trong năm 2019; Tập chung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hơn nữa trong công tác quản lí, sử dụng đất đai, kiên quyết xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm và đưa công tác quản lí đất đai ổn địn; tập trung đẩy nhanh việc đấu giá quyền sử dụng đất; tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính một cách thực chất; tập trung giữ vững QPAN đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong mọi tình huống./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VH – TT&TT huyện