Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Đại hội XII

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Publish date 26/01/2016 | 10:06  | View count: 1163

Hôm nay 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường cả ngày để tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Cụ thể, trong buổi sáng, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn. Sau đó, tại Hội trường, các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. 
 
Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 
 
Trong buổi chiều, Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có). 
 
Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
 
* Trước đó, ngày 25/1, Đại hội làm việc tại đoàn. Các đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đoàn Chủ tịch họp, xem xét cho ý kiến về việc ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. 
 
Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội. 
 
Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.
 
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

 

V.Tuân - Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Ảnh đẹp quê hương