Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ
Publish date 24/06/2020 | 16:48  | View count: 1678

Sáng ngày 23/6/2020, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Kế hoạch triển khai tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nội dung, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức các hoạt động văn hóa- nghệ thuật chào mừng; xây dựng và thực hiện nội dung chương trình đại hội; công tác lễ tân, phục vụ Đại hội; công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác tài chính...

      Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, tại hội nghị các thành viên trong Tiểu ban đã được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để thực hiện công tác tổ chức và phục vụ Đại hội. Cũng trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các thành viên trong tiểu ban đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về công tác phục vụ Đại hội.

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đề nghị, trên cơ sở nội dung các công tác phục vụ tổ chức đại hội, các thành viên trong tiểu ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết, sát với nhiệm vụ được giao, nhằm bảo đảm mọi điều kiện cần thiết phục vụ tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giao Văn phòng Huyện ủy là cơ quan thường trực của Tiểu ban có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các công việc phục vụ trước, trong và sau đại hội. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với UBKT Huyện ủy, Công an thẩm định chính trị nội bộ theo đúng quy định đối với các đồng chí được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tham dự Đại hội và nhân sự Đại hội theo quy định; Đề nghị Ban tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện tổ xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo trật tự an an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công ty Điện lực Phú Xuyên xây dựng Kế hoạch đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ Đại hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các phòng ban ngành chức năng huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triên khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện

 
 
 
 

Ảnh đẹp quê hương