Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025
Publish date 13/08/2020 | 22:09  | View count: 1981

Tiếp tục chương trình làm việc, Chiều nay 13/8; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã làm việc phiên cuối cùng.

      Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXIV - Chủ tịch UBND huyện đã thông qua kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV đã họp bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; bầu Đồng chí Lê Ngọc Anh – Thành ủy viên tiếp tục giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy là đồng chí Nguyễn Văn Cương và đồng chí Nguyễn Xuân Thanh. Phiên họp cũng tiến hành bầu 7 đồng chí vào Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Lương Khải giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí và bầu 1 đại biểu dự khuyết.  

      Với tinh thần thống nhất cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 14 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó xác định rõ 2 khâu đột phá: Một là: Tập trung phát triển, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo bước đột phá cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch làng nghề, coi đây là nền tảng của tăng trưởng kinh tế, là động lực thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu 10% làng nghề được công nhận là điểm đến du lịch; có một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp làng nghề đặc trưng, có thương hiệu trên thị trường. Hai là: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và bản lĩnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

      Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình làm việc và thành công tốt đẹp.

      Để hoàn thành được mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đề nghị: “Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết và truyền đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm của Đại hội; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết mau chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2020 - 2025). Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống huyện anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức đồng lòng phấn đấu vượt qua thách thức, tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp. Huy động, thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 huyện trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, là khu vực phát triển mới về đô thị, có kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững.”

      Đại hội đại biểu huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề quan trọng để huyện triển khai chương trình hành động, đưa Nghị Quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng huyện Phú Xuyên phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại, xứng tầm là huyện cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội./.

Nhóm Phóng viên: Thanh Xuân - Minh Lộc – Nguyễn Vàn - TTVHTT&TT huyện

 
 
 
 

Ảnh đẹp quê hương