DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Danh bạ điện thoại

Thị trấn Phú Minh

1

Trần Quang Trung

Bí thư ĐU – CT HĐND

0917.557.586

2

Nguyễn Thị Thanh Thu

PBT thường trực ĐU

0948.128.982

3

Phùng Thế Giang

Chủ tịch UBND

0936.024.818

4

Nguyễn Thị Phượng

Cán bộ Văn ph