Giới thiệu chung

Sơ đồ tổ chức Công ty Điện lực Phú Xuyên

Publish date 12/11/2012 | 10:32 AM  | View count: 2124
Sơ đồ tổ chức Công ty Điện lực Phú Xuyên

Các lĩnh vực hoạt động của Công ty Điện lực Phú Xuyên

Publish date 12/11/2012 | 10:31 AM  | View count: 1446
Các lĩnh vực hoạt động của Công ty Điện lực Phú Xuyên

Thông báo Lịch cắt điện tuần 16 - 17 năm 2016

Publish date 22/04/2016 | 11:04 AM  | View count: 1565
Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Công ty điện lực Phú Xuyên ban hành Thông báo Về việc Lịch cắt điện tuần 16 - 17 năm 2016

Về việc thay thế, lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020

Publish date 10/03/2016 | 11:01 AM  | View count: 1604
Về việc thay thế, lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020

Công ty Điện lực Phú Xuyên tổ chức hội nghị “Tri ân khách hàng” và công tác sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả năm 2015

Publish date 04/01/2016 | 10:59 AM  | View count: 1505
Ngày 30/12/2015, Công ty Điện lực Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị “Tri ân khách hàng” và công tác sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả năm 2015.