HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Hội Người cao tuổi huyện: Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

Thực hiện phong trào “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc”, những năm qua, Hội Người cao tuổi huyện đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người cao tuổi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong phát triển KT- XH ở địa phương.

      Hội người cao tuổi huyện Phú Xuyên hiện có trên 35.500 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 28 cơ sở hội. Trong những năm qua, Hội người cao tuổi huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn triển khai các nội dung của phong trào thi đua do Trung ương Hội và địa phương phát động như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nêu gương sáng – phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Nông thôn mới, thi đua phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Trong các phong trào thi đua, Hội Người cao tuổi huyện thường xuyên làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

      Đặc biệt, về công tác chăm sóc người cao tuổi, Hội NCT huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về chính sách đối với NCT; theo dõi và lập danh sách NCT từ 80 tuổi không có chế độ, BHXH, người cao tuổi nghèo, cô đơn, khó khăn để được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. 9 tháng đầu năm, toàn huyện có hơn 5.000 hội viên NCT từ 60 tuổi đến 79 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội; 5.272 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hơn 15.000 NCT được khám sức khoẻ định kỳ; hơn 19.000 NCT có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Hội NCT huyện tham mưu Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 20 nhà cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được xây mới, sửa chữa.

      Một trong những phong trào nổi bật của Hội người cao tuổi huyện là phong trào “Nêu gương sáng” phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo. Toàn huyện hiện có gần 8.000 hội viên người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ; 275 người cao tuổi làm kinh tế trang trại, sản xuất đồ mộc, thủ công mỹ nghệ, mây giang đan v.v... Nhiều mô hình sản xuất có thu nhập khá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với việc phát triển kinh tế, Hội viên hội người cao tuổi còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Hội viên hội người cao tuổi trong huyện đã tham gia đóng góp 750 m2 đất; gần 4.800 ngày công và hơn 5 tỷ 500 triệu đồng vào xây dựng đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi nông thôn. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Hội NCT các xã, thị trấn đã tích cực vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá đạt 95%, đăng ký đi đầu trong việc xoá bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc tang.

        Thực hiện cuộc vận động tang văn minh tiến bộ, 9 tháng đầu năm, toàn huyện có gần 300 ca người qua đời được đưa đi hỏa táng. Nói về phương hướng hoạt động của Hội người cao tuổi huyện trong thời gian tới, đồng chí Phạm Kim Tinh – Trưởng Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện cho biết: Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 và “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam các cơ sở hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức hội; thực hiện tốt các chính sách đối với NCT, phối hợp tư vấn, chăm sóc sức khoẻ, thực hiện chương trình mắt sáng cho NCT; Củng cố kiện toàn và phát triển các loại hình câu lạc bộ NCT ở xã, thị trấn; thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Sức khoẻ ngoài trời ; đặc biệt là phối hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tập trung vào việc vận động tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.”

      Phát huy những kết quả đã đạt được, hội người cao tuổi trong huyện  tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vị thế, vai trò NCT trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình CLB… Qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, góp phần thúc đẩy công tác chăm sóc NCT, thực hiện chủ trương toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò NCT./.

Thanh Xuân – Trung tâm Văn Hóa Thông tin & Thể thao