KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018
Publish date 05/09/2018 | 09:22  | View count: 1191

Ngày 4.9.2018, Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018.

      Dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy, Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vi, đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, Bí thư đoàn các xã, thị trấn.

      Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó trưởng Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội truyền đạt một số nội dung về phương pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; Kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, xử lý tình huống, điểm nóng ở cơ sở; Những vấn đề mới về công tác tư tưởng, lý luận; Kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên giáo; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo…

      Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu còn được nghe Báo cáo viên Lưu Xuân Bình – Phó chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP thông tin về tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông 8 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước. Các kỹ năng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

      Buổi tập huấn đã giúp cho các học viên cập nhật được những kiến thức mới, những vấn đề mới về công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện