KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tổ chức trọng thể Lễ quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người
Publish date 03/09/2019 | 16:31  | View count: 713

Sáng 30-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Lễ quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019)

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi Lễ

Tới dự còn có các đồng chí: Thường trực Ban Bí thư, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương và khoảng 3.500 đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Anh hùng lao động; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội; lãnh đạo cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô; đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc

Mở đầu buổi Lễ, trình bày diễn văn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hôm nay trong không khí hào hùng và xúc động của những ngày mùa thu Hà Nội kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta họp mặt tại đây để trọng thể kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta đi vào cõi vĩnh hằng và 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Với tất cả lòng thành kính và siết bao thương nhớ Bác, trong thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước lúc đi xa người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người là biểu tượng, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng "Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư". Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta.

50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành với dân tộc ta, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nghị lực và ý chí của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, quân và dân ta đã giành được thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, thỏa lòng mong ước của Người. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, với sự chung sức, đồng lòng phấn đấu không ngừng của lớp lớp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đồng chí khẳng định: “Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với Bác rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta mười lần to đẹp hơn và “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Người. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thực hiện Di chúc của Người, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. 50 năm qua, Đảng đã ra sức giữ gìn, củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng, tăng cường đoàn kết trong Đảng làm hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc; thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với dân; ra sức củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi Lễ

Những năm gần đây, bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì và đồng bộ, chúng ta đã tạo được những chuyển biến tích cực, kết quả rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: “Quá trình thực hiện những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc đã khẳng định Đảng ta có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, luôn ý thức được sứ mệnh, trọng trách của mình trước nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc”.

Điểm lại những bài học kinh nghiệm quý báu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề cập bối cảnh tình hình với nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng ta nguyện "giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình", tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”. 

Trong niềm xúc động và biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với Nhân dân ta. Di chúc của Người toả sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm nhân văn, văn hoá Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta”.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, lao động và cống hiến theo gương Bác      

Tiếp theo, đại diện gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến, bà Hoàng Thị Nữ, nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, hiện là Bí thư Chi bộ 10, Đảng bộ phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết, trong 35 công tác gắn bó với công việc, bản thân luôn coi mỗi kỷ vật của Bác là một phần máu thịt của mình. Tuy chưa một lần được gặp Bác, nhưng nhờ gắn bó với các kỷ vật của Bác, hằng ngày được đọc, được tiếp xúc với những trang bản thảo, trong đó có bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà luôn hiểu sâu sắc về tấm gương đạo đức sáng ngời, nhân cách cao đẹp, những cống hiến to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Hoàng Thị Nữ, nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, hiện là Bí thư Chi bộ 10, Đảng bộ phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ

Đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ, giảng viên, Bí thư Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Nhất Linh khẳng định, là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, thấm nhuần lời căn dặn của Bác trong Di chúc thiêng liêng, tuổi trẻ Việt Nam luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình với quốc gia, dân tộc; nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Bí thư Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại buổi Lễ

Đại diện thế hệ trẻ nhấn mạnh: “Noi gương thế hệ đi trước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, cống hiến; nguyện bằng việc làm, hành động thiết thực đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; qua đó thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ đối với Bác Hồ kính yêu, đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành cho thế hệ trẻ; xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước; quyết tâm đưa Tổ quốc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Bác lúc sinh thời”.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hà Nội