KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến
Publish date 30/09/2019 | 08:15  | View count: 811

Sáng 26.9.2019, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 28-6-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội” và giao ban giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III-2019 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 

      Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND thành phố.

       Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, , lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thủ trương 1 số cơ quan đơn vị huyện, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch , Phó Chủ tịch HĐND, chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, chủ tịch Uỷ ban MTTQ, trưởng công an các xã, thị trấn.

       Theo đó, Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố đã được các cấp, các ngành thành phố triển khai thực hiện theo quy định pháp luật; từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, công tác trên vẫn đang bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém như: Việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư chưa được thực hiện nghiêm; công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư, việc bầu và công nhận ban quản trị còn chưa được đôn đốc kịp thời và không ít trường hợp bị chậm tổ chức so với quy định. Để khắc phục tình hình này, Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ quan điểm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay của cả hệ thống chính trị thành phố. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng; các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện...Đồng thời, cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy và bố trí cán bộ, đảng viên liên quan đến công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố theo quy định.

       UBND thành phố đã xây dựng dự thảo KH về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của BTV Thành ủy, trong đó xác định rõ 5 mục tiêu và 5 nhiệm vụ, 25 đầu việc theo 4 nhóm nội dung; phân công cụ thể cho UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan. Đáng chú ý, UBND thành phố xác định rõ sẽ kịp thời đề ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các tranh chấp, bất đồng, không để trở thành các vụ việc khiếu kiện phức tạp, gây mất trật tự công cộng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cải thiện điều kiện ở cho người dân và xây dựng nếp sống văn minh trong các khu chung cư trên địa bàn thành phố.

       Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tổng kế hoạch vốn cho đầu tư của toàn thành phố đến nay là 52.525 tỷ đồng, trong đó chi cấp thành phố 31.490 tỷ đồng; chi cấp huyện 21.035 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 chậm, nhất là ở cấp thành phố. Sau gần 9 tháng, toàn thành phố mới giải ngân được 29,9% kế hoạch vốn giao, ước giải ngân hết 9 tháng khoảng 34%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trong những tháng cuối năm, UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 3956 ngày 12/9/2019 đôn đốc, chỉ đạo và giao nhiệm vụ các chủ đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành liên quan. Trong đó, đối với chủ đầu tư (các ban quản lý dự án chuyên ngành của thành phố, các quận, huyện, sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ đầu tư), hằng tuần giao ban kiểm điểm, kiểm soát tiến độ từng dự án để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền. 

       Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 28-6-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội” đem lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chí BT Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố; cấp quận, huyện, thị xã.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.