KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Cụm thi đua số 11 tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Publish date 13/11/2019 | 08:41  | View count: 1220

Ngày 12/11, tại huyện Phú Xuyên, Cụm thi đua số 11 TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khuê – Thành ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố - phụ trách cụm thi đua số 11; lãnh đạo ban thi đua khen thưởng thành phố; các đồng chí lãnh đạo các huyện trong cụm thi đua số 11.

      Năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” các huyện trong Cụm thi đua số 11 tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi với phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện thuộc Cụm.

      Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3.296 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch thành phố giao. Trong năm, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đã cấp được 3.840 giấy chứng nhận QSD đất ở lần đầu, đạt 142,3% kế hoạch. Các dự án trọng điểm và giải phóng mặt bằng đảm bảo hoàn thành tiến độ, thu nhập bình quân đầu người được tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới và khang trang sạch đẹp. Năm 2019, toàn cụm phấn đấu có thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 123,8% kế hoạch thành phố giao. Việc thực hiện các mô hình thi đua đã được các huyện trong Cụm thực hiện có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

      Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, năm 2019, huyện Phú Xuyên đã phát động nhiều phong trào thi đua như “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Xây dựng mỗi làng một nghề, một sản phẩm hàng hóa điển hình”, mô hình thi đua phát triển kinh tế từ cây Bưởi thồ xã Bạch Hạ..v.v

      Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Cũng tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã bầu huyện Thường Tín làm đơn vị Cụm Trưởng năm 2020; đồng thời, thống nhất suy tôn các đơn vị  nhận Cờ thi đua của Chính Phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Thành phố để báo cáo cấp có thẩm quyền đề nghị khen thưởng; trong đó, huyện Phú Xuyên được đề nghị nhận bằng khen của Thành phố.

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện