KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
Publish date 23/12/2019 | 16:41  | View count: 1765

Chiều ngày 20/12, UBND huyện tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách và giao chỉ tiêu biên chế năm 2020.

      Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Anh – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Trần Công Thành – UVBTV huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Công – HUV – Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện, lãnh đạo và kế toán các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, hiệu trưởng, kế toán các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ quan chuyên môn và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, kế toán ngân sách xã, thị trấn.

      Năm 2019, thực hiện chủ đề :“Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, UBND huyện đã tập trung triển khai nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ đã đạt những kết quả tích cực trên các mặt công tác, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu KT – XH năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Năm 2019, huyện Phú Xuyên đã thực hiện đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt gần 9.200 tỷ đồng, bằng 106,93% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 11 tháng đầu năm 2019 đạt 67 % so với dự toán HĐND huyện giao. Thu ngân sách huyện: đạt 125% so với HĐND huyện giao. Chi ngân sách: ước thực hiện cả năm đạt 89% so với dự toán giao. An sinh xã hội được đảm bảo. Sự nghiêp văn hóa, giáo dục tiếp tục phát triển. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

      Năm 2020, huyện Phú Xuyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7 đến 7,5%; thu ngân sách huyện đạt 1.355 tỷ đồng. Về giao chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2020, huyện Phú Xuyên có tổng chỉ tiêu là 4145 người; trong đó khối đơn vị sự nghiệp là 4000 người.

      Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020, Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu để đạt dự toán giao; Chi cục thuế huyện chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai tốt luật thuế sửa đổi, bổ sung; tăng cường kiểm tra thuế, hoàn thuế theo quy định của luật quản lý thuế, tập trung thu hồi các khoản nợ ngân sách; Ngoài cơ quan thuế, các cơ quan đơn vị khác có giao dự toán thu, ngay từ đầu năm phải triển khai kế hoạch thu, phấn đấu thu hoàn thành chỉ tiêu năm 2020.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Công cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 đã được UBND huyện giao, cụ thể hóa thành kế hoạch nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai giao kế hoạch tới các đơn vị với tinh thần giao đủ, giao đúng và không thấp hơn các chỉ tiêu huyện giao, thời gian xong trước ngày 31/12/2019 ; Giao phòng TCKH, Chi Cục thuế, chủ trì, phối hợp với các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn; Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, phòng ban đảm bảo tinh gọn; rà soát, nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Bố trí kinh phí đảm bảo các chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử và tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp; tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng và Thành phố trong năm 2020; thực hiện các kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, đặc biệt quan tâm các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo…

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện