KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Phú Xuyên tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
Publish date 10/01/2020 | 10:30  | View count: 880

Ngày 03/01/2020, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, UB MTTQ huyện.

      Năm 2019, công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy, chính quyền trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trên các mặt tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận, phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Công tác chỉ đạo các bước sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân đảm bảo chất lượng, tiến độ Thành phố giao.

      Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XXV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm, tuy nhiên năm 2019, toàn Đảng bộ huyện mới kết nạp được 216 đảng viên, đạt 86,4%. Qua phân loại có 12 Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 42 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và 5 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Trong tổng số 8212 đảng viên được đánh giá, xếp loại có 1306 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6190 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

     Trong năm các cấp ủy từ huyện tới cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, đề án, chương trình của Trung ương, Thành ủy góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Cấp ủy các cấp đoàn kết thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động, tích cực, sáng tạo. 

      Huyện ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng công tác vận động quần chúng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ, các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ gắn với các phong trào tại địa phương.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh – đã nhấn mạnh những kết quả huyện đạt được năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XXV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Tại hội nghị, 5 đồng chí được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng cấp ủy. 14 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019 được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTTTT