KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tổng kết chương trình phối hợp năm 2019; Ký kết các chương trình phối hợp năm 2020.
Publish date 18/02/2020 | 14:20  | View count: 1350

Chiều ngày 14/02; HĐND – UBND – UB MTTQ huyện tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác năm 2019 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND -UB MTTQ huyện năm 2020.

      Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Anh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT. Huyện ủy, Đồng chí Trần Công Thành – UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Công – UVBTV – Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; cán bộ chuyên môn của HĐND, UBND, UBMTTQ huyện.

      Năm 2019, Thường trực HĐND - UBND - Thường trực UBMTTQ huyện đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, tăng cường chỉ đạo điều hành quyết liệt; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, người đứng đầu, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa 3 cơ quan nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện trên các lĩnh vực phát triển: kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Trong năm qua, HĐND huyện đã chủ trì và phối hợp với UBND - UBMTTQ huyện tổ chức thành công các kỳ họp; Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và đại biểu HĐND huyện; Phối hợp tiếp công dân và giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

      Thường trực HĐND - UBND –UBMTTQ huyện đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát và tái giám sát có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực như: công tác thu, chi, quản lý ngân sách, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt trong năm 2019, Uỷ ban MTTQ huyện đã phối hợp với HĐND huyện tổ chức 2 cuộc giám sát theo chuyên đề là giám sát hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân - Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã: Hồng Minh, Văn Hoàng, Văn Nhân, Phúc Tiến, Đại Xuyên, Bạch Hạ và giám sát công tác phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ với Uỷ ban nhân dân xã về việc kiện toàn chức danh trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2017 - 2019 các xã: Hoàng Long, Nam Phong, Sơn Hà, Phú Yên, Chuyên Mỹ, Khai Thái.

      Tại hội nghị, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - Thường trực UBMTTQ; đồng chí cũng đề nghị ngay sau khi chương trình phối hợp công tác năm 2020 đã được ký ban hành, trên cơ sở chức năng, HĐND – UBND – UBMTTQ huyện cần tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của chương trình phối hợp hoạt động và chỉ đạo, hướng dẫn HĐND – UBND – UBMTTQ các xã, thị trấn xây dựng chương trình phối hợp hoạt động năm 2020./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện