KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV
Publish date 22/02/2020 | 08:14  | View count: 1145

Ngày 21/02, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 27 trao đổi, đối thoại, giải đáp những nội dung về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIV, thành viên 06 tổ công tác chỉ đạo đại hội của huyện; các đồng chí Bí thư các Đảng ủy, Chi bộ trưc thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND  các xã.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm về tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Công tác nhân sự, trình độ, cơ cấu cấp ủy và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; công tác kiểm tra, giám sát, công tác giải quyết đơn thư liên quan đến Đại hội đảng bộ các cấp và một số nội dung thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy tiếp tục triển khai lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXV Đảng bộ huyện.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy – Lê Ngọc Anh nhấn mạnh: Qua hội nghị nhằm cụ thể hóa hơn nữa các nội dung chỉ đạo về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây cũng là một bước chuẩn bị kỹ hơn, giúp các địa phương, đơn vị thống nhất về cách làm, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội.  

      Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy: Trong các văn kiện trình Đại hội, Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, đề nghị các cấp ủy cơ sở tập trung xây dựng, trong triển khai xây dựng cần bám sát nội dung, yêu cầu của Hướng dẫn số 32-HD/HU ngày 30/10/2019 về biên tập các văn kiện trình Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị phải khách quan, đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phương hướng, biện pháp khắc phục; gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đồng thời lưu ý, khi xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 cần bám sát tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị và phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng bộ huyện đề ra.

      Cùng với xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị, các Đảng bộ, Chi bộ cần quan tâm chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và của huyện. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo ngay với Thường trực, BTV Huyện ủy để chỉ đạo kịp thời. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, đó là cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tập trung vào công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân; đảm bảo theo sự chỉ đạo, định hướng chính trị, hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời gắn với các sự kiện, hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 của đất nước, Thủ đô và của huyện.

      Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, nhiệm vụ chính trị từ nay đến Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Đại hội XXV Đảng bộ huyện là rất nặng nề. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, trực tiếp là các đồng chí cán bộ chủ chốt tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất, trong quá trình lãnh đạo, điều hành không để tâm lý “ngại va chạm, né tránh việc khó” trong giai đoạn trước Đại hội. Trước mắt tổ chức tốt chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020). Làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tạo không khí phấn khởi và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT