KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Phú Xuyên họp tổ rà soát các tiêu chí huyện đạt nông thôn mới
Publish date 13/04/2020 | 08:12  | View count: 912

Ngày 10/4, đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên chủ trì buổi làm việc với các thành viên Tổ công tác rà soát các tiêu chí huyện đạt nông thôn mới năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ, nội dung xây dựng huyện nông thôn mới.

      Với mục tiêu phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kịp thời các văn bản làm cơ sở để triển khai thực hiện chương trình. Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên và các tiêu chí huyện nông thôn mới, thời gian này, cùng với thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, huyện và các xã, thị trấn đã và đang triển khai thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Theo đánh giá, đến nay, toàn huyện 100% xã đã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, xã Đại Thắng đang phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

      Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo, đánh giá các nội dung thực hiện liên quan đến 9 tiêu chí đạt huyện nông thôn mới là:  Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế- văn hoá- giáo dục, tiêu chí sản xuất, môi trường, an ninh trật tự và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh: Phấn đấu đạt các tiêu chí huyện nông thôn trong năm 2020. Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị huyện và các xã, thị trấn, cùng với tập trung thực hiện các công tác phòng chống dịch Covid-19, tập trung tuyên truyền, phát huy tinh thần tự lực của nhân dân, khơi dậy tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là vai trò chủ thể của người dân thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo liên quan đến các tiêu chí phụ trách gửi về cơ quan thường trực Phòng Kinh tế huyện để tổng hợp báo các UBND huyện./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên