KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp đợt 1/2020
Publish date 09/05/2020 | 11:24  | View count: 975

Ngày 8/5/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp đợt 1 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Quốc Anh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng BanTuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã về dự.

      Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Nguyễn Văn Cương đề nghị: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để học viên học tập; các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động tự nghiên cứu thêm tài liệu; tích cực trao đổi những vấn đề còn băn khoăn vướng mắc trong phạm vi bài học để đạt kết quả cao; kết thúc khóa học, các đồng chí học viên trở về địa phương, đơn vị tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập để sớm trở thành Đảng viên chính thức Đảng cộng sản Việt Nam. 

      Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt này có gần 100 đồng chí thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trong toànbàn huyện. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCSVN…

      Để đảm bảo cho công tác phòng dịch covid-19, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã chuẩn bị bàn sát khuẩn tay, tuyên truyền học viên đeo khẩu trang và ngồi giãn khoảng cách trong lớp học./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện