KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nam Phong, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Publish date 22/05/2020 | 09:06  | View count: 1008

Trong 2 ngày 20,21/5, Đảng bộ xã Nam Phong tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

      Đại hội đã đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Phong đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện. Kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 11,5%, tăng 3,5% so với chỉ tiêu Đại hội; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 43,8 triệu đồng/người/năm, đạt 109,5% so với chỉ tiêu. Số hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0.5%. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được chăm lo, thực hiện đầy đủ. Công tác quốc phòng - an ninh được củng cố giữ vững…

      Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 25 đảng viên mới; cử trên 100 lượt cán bộ đi học các lớp lý luận, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

      Từ những kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Phong đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2020 - 2025 đạt từ 7-8%/năm, xã phấn đấu đạt NTM nâng cao; hàng năm có từ 20% trở lên số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ, hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

      Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ xã. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã cần thực hiện trong thời gian tới; trong đó Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết lãnh chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân; tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

      Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội huyện Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT