KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thường trực HĐND huyện thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ 16- HĐND huyện khoá XIX
Publish date 29/06/2020 | 16:03  | View count: 1188

Ngày 26/6/2020, đồng chí Nguyễn Văn Hội - HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khoá XIX.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án 6 tháng đầu năm 2020. 

6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan tư pháp đã thực hiện công tác khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các loại án được triển khai kịp thời, đúng quy định. Lực lượng công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, công an huyện đã điều tra, khám phá 23/27 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 85,2%. Công an huyện đã tích cực triển khai thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến nay, 100% xã, thị trấn trong huyện đã được bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Viện kiểm sát nhân dân huyện, 6 tháng năm 2020 đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp để phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự. 

Với việc tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, 6 tháng năm 2020, công tác xét xử của Toà án đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với án hình sự đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc đổi mới tổ chức phiên tòa tiếp tục được thực hiện tốt, chất lượng công tác xét xử được nâng lên. Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý, giải quyết, xét xử 151/220 vụ, việc đạt tỷ lệ 68,6%. Công tác Thi hành án dân sự  được quan tâm, chỉ đạo, số vụ việc đã giải quyết 266/364 việc có điều kiện giải quyết, đạt 73%. Công tác điều tra, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên trong Ban pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với các báo cáo của Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân, chi cục thi hành án dân sự trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2020.  Các thành viên Ban Pháp chế cũng đề nghị các cơ quan giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan về kết quả đã triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn. 

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HDND huyện Nguyễn Văn Hội đề nghị các cơ quan Tư pháp cần tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên