KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Phú Xuyên khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021
Publish date 04/07/2020 | 08:01  | View count: 1503

Buổi chiều cùng ngày (2/7/2020), Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tiếp tục chương trình làm việc tại hội trường, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

      Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Công Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện đặt câu hỏi chất vấn, tái chất vấn UBND huyện về các nhóm vấn đề: Nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Các nội dung chất vấn tại kỳ họp đã được lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các ngành chức năng huyện, các đơn vị liên quan đã giải trình làm rõ và nêu các giải pháp thực hiện theo chức năng, thẩm quyền.

      Đối với nội dung chất vấn về các vấn đề vệ sinh môi trường, các đại biểu HĐND đã chất vấn, đề nghị UBND huyện, các cơ quan liên quan giải trình, làm rõ về các điểm tồn đọng rác thải trên địa bàn, khối lượng rác thải tồn đọng, phí thu gom rác thải và tần suất thu gom rác thải; Việc rà soát lại vị trí, điểm tập kết rác thải trên địa bàn huyện để đảm bảo mỗi xã, thị trấn có ít nhất từ 1 đến 2 điểm tập kết, trung chuyển rác thải; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND các xã có làng nghề xây dựng kế hoạch, phương án xử lý rác thải đối làng nghề của địa phương; tình trạng tồn động rác thải trên địa bàn...

      Đối với nội dung chất vấn về nhóm các vấn đề vệ sinh ATTP. Qua khảo sát của Thường trực HDDND huyện, tại 2 thị trấn trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng các cơ sở dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố thực hiện các quy định về vệ sinh ATTP chưa đạt yêu cầu dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đây cũng là tình trạng chung của các cơ sở dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện.         Với tinh thần thẳng thắn, các ý kiến trả lời chất vấn, tái chất vấn của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và các phòng ngành chức năng huyện đã cơ bản nêu được kết quả triển khai thực hiện, nguyên nhân vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

      Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã điểm lại một số kết quả nổi bật của huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; Đồng thời giải trình, làm rõ thêm những nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; làm rõ một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trong chỉ đạo, thực hiện các nhiện vụ chính trị trọng tâm; nêu một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Để hoàn thành kế hoạch 2020, UBND huyện huyện đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp thực hiện. Trước mắt, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị huyện và cơ sở tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch; Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa và cây màu vụ mùa; Chú trọng phát triển kinh tế làng nghề; Tập trung cải cách hành chính… Trên cương vị người đứng đầu UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh cũng đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại Kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng với các đồng chí lãnh đạo Tập thể UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

      Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Công Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện đã thành công, hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục những tồn tại hạn chế trong các lĩnh vực mà HĐND huyện đã nêu ra; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc điều hành sâu sát cụ thể để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở; HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn cần tích cực chủ động đổi mới nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND để đảm bảo các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

      Sau 1 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, Kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH- QPAN 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về bổ sung nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện và Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dán án trên địa bàn./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT huyện