KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ 29
Publish date 13/07/2020 | 16:53  | View count: 1352

Chiều ngày 9/7; Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ 29 – Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước – Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đồng chí Lê Ngọc Anh - TUV – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIV; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, Dưới sự điều hành của đồng chí Lê Ngọc Anh - Bí thư Huyện ủy, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thanh Hải UVBTV- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Lương Khải UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nổi bật là đã chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả, 58/58 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy bầu cấp ủy được 505 đồng chí. Trong đó, số cấp ủy tái cử là 338 đồng chí bằng 66,9%; số cấp ủy mới tham gia lần đầu là 167 đồng chí bằng 33,06%; số cấp ủy là nữ 99 đồng chí bằng 19,6%; số cấp ủy trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) là 63 đồng chí bằng 12,47%. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cấp ủy khóa mới tăng so với nhiệm kỳ trước.

      6 tháng đầu năm, Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm toàn diện, tạo sự chuyển biến tích cực trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác cán bộ được thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo quy định phân cấp quản lý cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng.

      Cũng trong 6 tháng đầu năm, Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, an ninh đều đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổng giá trị sản xuất ước 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt trên 4.735 tỷ đồng, bằng 86,08% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện được 146,8 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán. Chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% xã đạt chuẩn NTM. Huyện đang tập trung nâng cao tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ và quyết tâm phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào cuối năm 2020. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tập trung triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và thực hiện đảm bảo. Quốc phòng an ninh được ổn định và giữ vững.

      Trong phần thảo luận và đóng góp ý kiến, đề xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo một số xã và các phòng ban chuyên môn đã làm rõ hơn những khó khăn mà huyện và các xã, thị trấn đang vướng mắc trong phát triển kinh tế, xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Anh – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đã thông qua tờ trình xin ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV lần 7 và dự thảo báo cáo kiểm điểm trình lần 3. Các đại biểu cũng đã nghiên cứu đóng góp vào dự thảo một số văn bản khác trình tại Đại hội XXV Đảng bộ huyện (Chương trình Đại hội; dự thảo Chương trình hành động; dự thảo Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ huyện).

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng nêu ra các chỉ tiêu phấn đấu và dự kiến các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021 - 2025.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh đã đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm huyện và các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020.

      Về công tác xây dựng Đảng: Sau đại hội ở cơ sở, đề nghị các xã, thị trấn rà soát, sắp xếp lại bộ máy cán bộ; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng; Thực hiện tốt công tác nội chính; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, để chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị huyện và các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm; Quyết tâm về đích Huyện Nông thôn mới trong năm 2020; Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện