KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Publish date 27/01/2021 | 09:40  | View count: 2477

Chiều ngày 26/01/2021, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Công Thành - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, TT. HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đồng chí trong Ủy ban bầu cử huyện; lãnh đạo các Ban Đảng và văn phòng Huyện uỷ, Trưởng, Phó các Ban của HĐND, Thủ trưởng các phòng, ban ngành tổ chức chính trị xã hội huyện. Ở xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện quán triệt Chỉ thị số 01 ngày 7/10/2020 của Huyện uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02 ngày 23/1/2021 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Phú Xuyên.

Đ.c Phó BT TT Huyện ủy Nguyễn Văn Cương quán triệt Chỉ thị số 01 ngày 7/10/2020 của Huyện uỷ tại HN

      Theo đó, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật, ngày 23/5/2021. Thời gian qua, thực hiện các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên, Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, BTV Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, các tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt 1 số nhiệm vụ, đó là xây dưng KH cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ…..

      Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe Ban Tổ chức Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ huyện thông qua dự thảo hướng dẫn về công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên về Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử người đại biểu Quốc hội khoá 15, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông qua KH của Uỷ ban bầu cử huyện về thực hiện công tác bầu cử. Trong đó, các văn bản nhấn mạnh vào những nội dung quan trọng, những điểm mới, các mốc thời gian triển khai thực hiện các bước trong công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp

      Sau khi nghe quán triệt, thông qua các văn bản cũng như nghiên cứu các tài liệu liên quan, tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành, đại biểu dự hội nghị đã nêu lên 1 số ý kiến liên quan đến công tác bầu cử. Nội dung các ý kiến đã được đồng chí chủ tịch HĐND, chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Ban tổ chức Huyện ủy trả lời, làm rõ.

      Phát biểu kết hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Trần Công Thành đã nhấn mạnh đến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời đề nghị sau hội nghị các đại biểu của huyện, xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu kỹ, bám sát các văn bản trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước, nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khoá 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo đúng luật, lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.