KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị chuẩn bị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Publish date 16/07/2021 | 17:54  | View count: 426

Chiều ngày 16/7/2021, Thường trực HĐND huyện tiếp tục có buổi làm việc với UBND, một số cơ quan chức năng huyện, 4 xã Minh Tân, Tri Thủy, Châu Can, Phú Yên để chuẩn bị thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Đồng chí Trần Công Thành - UVBTV Huyện ủy - CT HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hội, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí CT HĐND huyện Trần Công Thành chủ trì hội nghị

      Tại hội nghị, lãnh đạo 4 xã Minh Tân, Tri Thủy, Châu Can, Phú Yên đã báo cáo các dự án được triển khai trên địa bàn xã giai đoạn 2016 - 2020, tình hình nợ xây dựng cơ bản và dự kiến các công trình, dự án giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của các xã giai đoạn 2021 - 2025.

      Sau khi nghe các xã báo cáo, lãnh đạo UBND huyện, các ban HĐND, lãnh đạo các phòng, cơ quan chức năng huyện đã có ý kiến trao đổi, làm rõ thêm về việc đầu tư xây dựng các dự án được triển khai trên địa bàn các xã, trong đó tập trung vào các dự án do xã làm chủ đầu tư; làm rõ thêm tiến độ cũng như dự kiến kinh phí thu được từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đã cơ bản thống nhất với báo cáo của các xã, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án của các xã, nhất là 2 xã Minh Tân, Châu Can không còn nợ đọng xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, đồng chí chủ tịch HĐND huyện đề nghị các xã cần bóc tách số liệu các dự án theo từng cấp; xác định thứ tự ưu tiên các dự án, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời xác định nguồn vốn và khả năng cân đối phân bổ nguồn vốn cho hợp lý, đảm bảo tính khả thi. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tích cực, chủ động phối hợp với xã hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với ngành có liên quan tham mưu UBND huyện, chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.