KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị trực tuyến quán triệt và Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ
Publish date 02/07/2022 | 08:43  | View count: 515

Sáng 1-7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” (Đề án số 15-ĐA/TU).

      Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Thành ủy Hà Nội đến điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành phố

      Dự tại điểm cầu Phú Xuyên có đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Công Thành – Uỷ viên BTV Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND - Uỷ ban MTTQ huyện, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, lãnh đạo hai Ban HĐND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban chuyên môn huyện; đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

Điểm cầu huyện Phú Xuyên

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy quán triệt và triển khai đề án số 15 của Ban thường vụ Thành uỷ. Theo đó, đề án đề ra 2 mục tiêu và 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% cấp ủy quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt đề án đến 100% chi bộ cơ sở trực thuộc và chi bộ, đảng viên. 100% mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cụ thể hóa tại các nghị quyết của HĐND các cấp; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

100% đại biểu HĐND các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hằng năm, đặc biệt quan tâm đến các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp, các tổ đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp huyện tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề bảo đảm số lượng và chất lượng.

100% đại biểu HĐND thực hiện tiếp công dân theo quy định; 100% kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, đại biểu HĐND được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hằng năm, Thường trực HĐND, tổ đại biểu HĐND tổ chức ít nhất 1 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Hằng quý, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giao ban chuyên đề về hoạt động của HĐND các cấp với Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp thành phố được coi là một giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện đề án. Bởi thực tế, ở đâu có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy thì ở đó HĐND hoạt động rất hiệu quả.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn, chức năng chủ yếu của HĐND; tăng thời gian thảo luận, tranh luận tại hội trường và thảo luận tại các tổ đại biểu để phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND đối với các nội dung kỳ họp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND và các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị bằng việc xây dựng và ký kết các quy chế, quy trình phối hợp công tác và quan tâm kiện toàn tổ chức, hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc HĐND, trong đó lưu ý bố trí đủ số cán bộ chuyên trách giúp việc thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp.

Tại hội nghị, sau khi Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên triển khai kế hoạch của Đảng đoàn HĐND về thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, đại diện các cơ quan, đơn vị đã phát biểu tham luận, tập trung vào quá trình triển khai thực hiện đề án tại đơn vị mình; nêu những vấn đề đặt ra khi triển khai  thực hiện đề án, đề xuất các giải pháp thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND các cấp thành phố đã chủ động, năng động, sáng tạo, hoạt động chất lượng, hiệu quả, ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, thực tế là chất lượng hoạt động của HĐND vẫn chưa đồng đều, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ ở cả 3 cấp. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng đoàn HĐND thành phố tham mưu xây dựng Đề án số 15-ĐA/TU nhằm tiếp tục đổi mới, khắc phục các tồn tại, hạn chế; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được để tạo sự chuyển biến đồng bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn thành phố. Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc từng nội dung; phải thống nhất cao trong nhận thức về các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời khẩn trương ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU; định kỳ hằng năm, sơ kết báo cáo cấp ủy, HĐND và Thường trực HĐND cấp trên tình hình, kết quả thực hiện. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị. Trong quá trình triển khai, cần chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở các cấp theo quy định của luật./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện