KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Giao ban kết quả thực hiện 05 Chương trình công tác của Huyện ủy khoá XXV và 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII
Publish date 20/07/2022 | 17:49  | View count: 555

Chiều 19/7, Thường trực Huyện uỷ tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện 05 Chương trình công tác của Huyện uỷ khoá XXV, 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

      Bám sát 05 Chương trình công tác của Huyện uỷ khoá XXV và 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của các Chương trình một cách đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, các cấp ủy, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn đã bắt tay ngay vào xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai, hiện thực hóa bằng các đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tầm nhìn và tư duy đổi mới để nhanh chóng đưa các chương trình vào triển khai hiệu quả. Các nhóm chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2022 của các chương trình đã cơ bản hoàn thành. Năng lực lãnh đạo, dức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục được nâng đat cao. 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã kết nạp được 123 đảng viên mới, đạt tỷ lệ trên 55% kế hoạch; thành lập được 2/3 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp  ngoài khu vực nhà nước đạt 66,6%; đề nghị xết  tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5 cho 266 đảng viên. Ngoài ra, Huyện uỷ còn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại hàng tháng CBCCVCNLĐ trên phần mềm mới của TP; triệu tập được 27 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lánh đạo, quản lý cho đội ngũ Bí thư Đảng uỷ cấp xã. Công tác  cán bộ được thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

      6 tháng năm 2022 kinh tế huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 đạt 6.290,20 tỷ đồng, tăng 5,81% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả.Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao được duy trì tốt, phù hợp với điều kiện diễn biến dịch Covid-19 song vẫn đảm bảo hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững….

      Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường Trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Cương, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện các chương trình công tác của Huyện uỷ và Thành uỷ Hà Nội; đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

      Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đã trả lời, giải trình làm rõ hơn liên quan đến từng lĩnh vực, như: công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh…

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Cương đã ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của Cấp ủy, Chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện hiệu quả 5 Chương trình công tác của Huyện uỷ khoá XXV và 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đồng chí đề nghị Cấp ủy, Chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục chủ động khắc phục những hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết tập trung  hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ  Chương trình công tác đề ra; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ; tập trung xây dựng, phát triển nguồn đảng viên mới ở nông thôn. Đồng thời, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài tại cơ sở; đẩy mạnh công tác giải phòng mặt bằng, xử lý  những tồn tại, vướng mắc trong vi phạm đất đai, nhất là những trường hợp phát sinh mới; xử lý các truòng hợp xe quá khổ, quá tải tại các trục đường chính trên địa bàn huyện; quan tâm chỉ đạo đảm bảo tình hình  an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội trên địa bàn….

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện