KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của BTV Thành ủy Hà Nội
Publish date 07/09/2022 | 16:50  | View count: 533

Ngày 7/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và sơ kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”.

      Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thành uỷ, Đồng chí Lê Ngọc Anh - TUV - Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT Huyện uỷ; Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các đồng chí Huyện uỷ viên khoá XXV; trưởng các ban Đảng Huyện uỷ; các tổ chức chính trị xã hội huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Ban tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, lãnh đạo Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện, các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ và các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Theo báo cáo tại hội nghị: Đảng bộ huyện hiện có 51 tổ chức cơ sở Đảng với 9.923 đảng viên. Trong đó, có 35 đảng bộ và 16 chi bộ. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 5 tổ chức cơ sở đảng cần được củng cố theo Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ.

      Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 được Đảng bộ huyện triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn và đạt được nhiều kết quả. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, triển khai tổ chức thực hiện; đặc biệt là đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã thực hiện 11 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và Luật PCTN; ban hành 10 kết luận thanh tra, 1 cuộc thanh tra đang tiến hành. Qua thanh tra đã yêu cầu rút kinh nghiệm đối với 4 tập thể và 31 cá nhân liên quan; khắc phục những tồn tại trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

      Bên cạnh đó, Huyện Phú Xuyên cũng tập trung thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân theo quy định. Về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện diện Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành uỷ theo dõi, huyện Phú Xuyên có tổng số 7 vụ việc; trong đó đã giải quyết xong 6 vụ việc; còn 1 vụ việc đang giải quyết, phấn đấu xong trong năm 2022.

      Cùng với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, việc sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả, chuyển biến tích cực; công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ thêm kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh đã ghi nhận, biểu dương kết quả mà các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Huyện Phú Xuyên đã sớm hợp nhất 02 Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15; ban hành các Đề án, Kế hoạch để triển khai thực hiện; đồng thời đã xác định được những vụ việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết. Kết quả, đã cơ bản giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, góp phần ổn định ANCT, trật tự ATXH, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt hơn Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Huyện tiếp tục đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở nâng cao vài trò lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đảng các cấp; thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình các tổ chức cơ sở Đảng, nắm chắc và giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vấn đề dân sinh bức xúc nhằm tránh tình trạng nảy sinh điểm nóng về khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành và người dân trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

      Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên đã khen thưởng cho 7 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện