THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Publish date 27/05/2022 | 09:41 AM  | View count: 39
Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Thông báo công khai xử phạt 07 cơ sở vi phạm về ATTP trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022" trên địa bàn huyện

Publish date 23/05/2022 | 03:24 PM  | View count: 128
Thông báo công khai xử phạt 07 cơ sở vi phạm về ATTP trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022" trên địa bàn huyện

Thông báo V/v tổ chức phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên năm 2022

Publish date 16/05/2022 | 04:53 PM  | View count: 159
Thông báo V/v tổ chức phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên năm 2022

Thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên năm 2022

Publish date 11/05/2022 | 03:23 PM  | View count: 213
Thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên năm 2022

Thông báo về kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên năm 2022

Publish date 11/05/2022 | 03:30 PM  | View count: 200
Thông báo về kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên năm 2022

Quyết định công bố Mẫu đề cương đề án áp dụng trong kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện năm 2022

Publish date 11/05/2022 | 02:41 PM  | View count: 105
Quyết định công bố Mẫu đề cương và đề án áp dụng trong kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện năm 2022

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Publish date 06/05/2022 | 04:00 PM  | View count: 91
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Thông báo về tổ chức thi viết tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Văn hóa Thông tin và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Publish date 29/04/2022 | 06:25 PM  | View count: 150
Thông báo về tổ chức thi viết tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Văn hóa Thông tin và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Thông báo danh sách ứng viên dự thi chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Publish date 14/04/2022 | 03:41 PM  | View count: 253
Thông báo danh sách ứng viên dự thi chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Thông báo danh sách, vị trí tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức cấp xã

Publish date 04/04/2022 | 03:59 PM  | View count: 264
Thông báo danh sách, vị trí tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức cấp xã

Thông báo thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên

Publish date 12/03/2022 | 10:09 AM  | View count: 340
Thông báo thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Publish date 04/03/2022 | 10:32 AM  | View count: 162
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu Đồng Mèo, xã Tri Trung và khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Publish date 24/02/2022 | 04:00 PM  | View count: 717
Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu Đồng Mèo, xã Tri Trung và khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Publish date 10/02/2022 | 03:00 PM  | View count: 196
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Thông cáo báo chí về việc tổ chức đón khách về tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn - Chùa Hương

Publish date 09/02/2022 | 10:23 AM  | View count: 168
Thông cáo báo chí về việc tổ chức đón khách về tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn - Chùa Hương

Chỉ thị Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Publish date 22/01/2022 | 09:09 PM  | View count: 174
Chỉ thị Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

V/v thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Publish date 19/01/2022 | 10:48 AM  | View count: 172
V/v thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Publish date 19/01/2022 | 10:46 AM  | View count: 164
Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Báo cáo nhanh Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Publish date 17/01/2022 | 02:38 PM  | View count: 148
Ngày 12/01/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 05/ĐĐBQH-VP về việc thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Nội dung kết quả...

Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã: Chuyên Mỹ; xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Publish date 02/01/2022 | 08:49 AM  | View count: 505
Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; Ao Ông Triều, thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội