THÔNG BÁO MỚI

Hỏa tốc! V/v tăng cường khai báo y tế online để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Publish date 27/07/2021 | 05:51 PM  | View count: 40
Hỏa tốc! V/v tăng cường khai báo y tế online để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Publish date 25/07/2021 | 08:22 AM  | View count: 2574
UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Văn bản về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dich COVID-19 của Chính phủ

Publish date 16/07/2021 | 02:49 PM  | View count: 172
Văn bản về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dich COVID-19

Hỏa tốc! Công điện BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Phú Xuyên

Publish date 07/07/2021 | 04:18 PM  | View count: 166
Hỏa tốc! Công điện BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Phú Xuyên điện

Tổng hợp các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Publish date 29/06/2021 | 03:43 PM  | View count: 252
Danh mục các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

V/v cho ý kiến vào dự thảo Hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Publish date 18/06/2021 | 04:39 PM  | View count: 605
V/v cho ý kiến vào dự thảo Hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Phú Xuyên 6 tháng đầu năm 2021

Publish date 18/06/2021 | 09:11 AM  | View count: 207
Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Phú Xuyên 6 tháng đầu năm 2021

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 08/06/2021 | 02:59 PM  | View count: 417
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại: xã Hoàng Long; xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Publish date 07/06/2021 | 02:45 PM  | View count: 597
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu Chuôm, thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long; Ao Hè Thu, thôn Thành Lập 2, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thư kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Publish date 04/06/2021 | 04:53 PM  | View count: 1452
Thư kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Publish date 04/06/2021 | 10:38 AM  | View count: 270
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 29/05/2021 | 09:16 PM  | View count: 435
Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Publish date 28/05/2021 | 02:51 PM  | View count: 548
Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v rà soát, đăng ký thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng là thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên thuộc huyện Phú Xuyên

Publish date 12/05/2021 | 02:31 PM  | View count: 586
V/v rà soát, đăng ký thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng là thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên thuộc huyện Phú Xuyên

V/v thông tin tuyên truyền về Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Publish date 11/05/2021 | 02:51 PM  | View count: 233
V/v thông tin tuyên truyền về Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Publish date 23/04/2021 | 09:46 AM  | View count: 1166
Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phượng Dực, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Publish date 19/04/2021 | 03:22 PM  | View count: 635
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: khu Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực; khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thông báo kết quả điểm thi thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

Publish date 01/04/2021 | 04:14 PM  | View count: 3064
Thông báo kết quả điểm thi thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v phát động và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

Publish date 25/03/2021 | 04:50 PM  | View count: 414
V/v phát động và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi; Hướng dẫn nội quy, quy định tổ chức kiểm tra sát hạch; Sơ đồ phòng thi kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

Publish date 20/03/2021 | 10:12 AM  | View count: 2227
Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi; Hướng dẫn nội quy, quy định tổ chức kiểm tra sát hạch; Sơ đồ phòng thi kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020