THÔNG BÁO CỦA UBND HUYỆN

Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Publish date 19/07/2019 | 11:00 AM  | View count: 3271
Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Publish date 14/07/2019 | 10:17 AM  | View count: 3605
Lịch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Publish date 26/06/2019 | 04:56 PM  | View count: 12500
Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Publish date 14/06/2019 | 09:14 AM  | View count: 3587
Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Publish date 24/04/2019 | 08:32 AM  | View count: 7474
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Xuyên

Publish date 27/03/2019 | 10:47 AM  | View count: 3565
Thông báo V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Xuyên

Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Publish date 20/03/2019 | 03:16 PM  | View count: 6005
Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 12 năm 2018

Publish date 01/02/2019 | 10:15 AM  | View count: 2088
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 12 năm 2018

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Publish date 29/01/2019 | 10:58 AM  | View count: 2086
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc

Publish date 28/12/2018 | 08:17 AM  | View count: 1998
Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc

Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND hồi 19h30' ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Publish date 15/09/2018 | 11:43 AM  | View count: 3190
Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND hồi 19h30' ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Công điện số 08/CĐ-BCH hồi 9h30 ngày 12/9/2018 của BCH phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Publish date 12/09/2018 | 11:12 AM  | View count: 2885
Công điện số 08/CĐ-BCH hồi 9h30 ngày 12/9/2018 của BCH phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Thông báo số 93/TB-UBND (TB Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 5 năm 2018)

Publish date 01/06/2018 | 03:04 PM  | View count: 2967
Thông báo số 93/TB-UBND (TB Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 5 năm 2018)

Thông báo số 81/TB-UBND (Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức tháng 4 năm 2018)

Publish date 24/05/2018 | 04:51 PM  | View count: 2753
Thông báo số 81/TB-UBND (Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức tháng 4 năm 2018)

Thông báo số 76a/TB-UBND (Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xãm thị trấn thuộc huyện Phú Xuyên 2018)

Publish date 23/05/2018 | 03:13 PM  | View count: 2026
Thông báo số 76a/TB-UBND (Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xãm thị trấn thuộc huyện Phú Xuyên 2018)

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên

Publish date 26/03/2018 | 04:05 PM  | View count: 4264
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên

Thông báo tuyển dụng công chức của Ban thường vụ Thành ủy

Publish date 15/03/2018 | 10:07 AM  | View count: 3683
Tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên

Publish date 24/02/2018 | 10:36 PM  | View count: 2302
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên

Publish date 24/02/2018 | 10:26 PM  | View count: 2751
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên

Publish date 22/02/2018 | 05:11 PM  | View count: 2070
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên