THÔNG BÁO CỦA UBND HUYỆN

Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Publish date 19/07/2019 | 11:00 AM  | View count: 1830
Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Publish date 14/07/2019 | 10:17 AM  | View count: 2199
Lịch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Publish date 26/06/2019 | 04:56 PM  | View count: 9256
Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Publish date 14/06/2019 | 09:14 AM  | View count: 2671
Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Publish date 24/04/2019 | 08:32 AM  | View count: 6023
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Xuyên

Publish date 27/03/2019 | 10:47 AM  | View count: 2456
Thông báo V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Xuyên

Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Publish date 20/03/2019 | 03:16 PM  | View count: 5006
Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 12 năm 2018

Publish date 01/02/2019 | 10:15 AM  | View count: 1516
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 12 năm 2018

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Publish date 29/01/2019 | 10:58 AM  | View count: 1518
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc

Publish date 28/12/2018 | 08:17 AM  | View count: 1392
Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc

Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND hồi 19h30' ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Publish date 15/09/2018 | 11:43 AM  | View count: 2481
Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND hồi 19h30' ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Công điện số 08/CĐ-BCH hồi 9h30 ngày 12/9/2018 của BCH phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Publish date 12/09/2018 | 11:12 AM  | View count: 2184
Công điện số 08/CĐ-BCH hồi 9h30 ngày 12/9/2018 của BCH phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Thông báo số 93/TB-UBND (TB Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 5 năm 2018)

Publish date 01/06/2018 | 03:04 PM  | View count: 2329
Thông báo số 93/TB-UBND (TB Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 5 năm 2018)

Thông báo số 81/TB-UBND (Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức tháng 4 năm 2018)

Publish date 24/05/2018 | 04:51 PM  | View count: 2183
Thông báo số 81/TB-UBND (Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức tháng 4 năm 2018)

Thông báo số 76a/TB-UBND (Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xãm thị trấn thuộc huyện Phú Xuyên 2018)

Publish date 23/05/2018 | 03:13 PM  | View count: 1458
Thông báo số 76a/TB-UBND (Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xãm thị trấn thuộc huyện Phú Xuyên 2018)

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên

Publish date 26/03/2018 | 04:05 PM  | View count: 3440
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên

Thông báo tuyển dụng công chức của Ban thường vụ Thành ủy

Publish date 15/03/2018 | 10:07 AM  | View count: 2825
Tuyển dụng công chức làm việc tại Huyện ủy Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên

Publish date 24/02/2018 | 10:36 PM  | View count: 1699
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên

Publish date 24/02/2018 | 10:26 PM  | View count: 2228
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên

Publish date 22/02/2018 | 05:11 PM  | View count: 1542
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên