Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 35: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục 36: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 36: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với người HĐKC giải phóng dân tộc và tù đày (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 37: Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 37: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 38: Thẩm định hồ sơ xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là con của người có công (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 38: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục 39: Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 39: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 3: Gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 3: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục 3: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 40: Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo. (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 40: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 41: Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 41: Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục 42: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 42: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn