Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 43: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 43: Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục 44: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 44: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục 45: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 45: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 46: Cứu trợ xã hội đột xuất (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 46: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 47: Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 47: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục 48: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rỏi. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 48: Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 49: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 49: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 4: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 4: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích.(TTHC cấp 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 4: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 4: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn