TIN TIÊU ĐIỂM

UBND Thành phố họp trực tuyến nghe Dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình 04 của Thành uỷ
Publish date 23/06/2021 | 17:36  | View count: 155

Chiều ngày 22/6/2021, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị họp trực tuyến với các Sở, Ngành, các quận huyện, thị xã, nghe báo cáo về dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình 04 ngày 17/6/2021 của Thành uỷ về “ Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị.

      Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chức năng huyện liên quan.

      Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT TP đã phối hợp với các Sở, Ngành liên quan xây dựng Dự thảo Kế hoạch. Theo đó, dự thảo Kế hoạch của UBND TP nhằm cụ thể hoá toàn bộ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ Chương trình số 04 của Thành uỷ về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” bằng các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của UBND TP; phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành và nhân dân Thành phố, tạo mọi nguồn lực thực hiện thành công chương trình.

      Nội dung kế hoạch đặt ra mục tiêu tổng quát đến hết năm 2025: Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; 100% các huyện, các xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 20% số huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản hàng năm từ 2,5 - 3%, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%; thành phố đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm Ocop trở lên; phấn đấu có trên 80% HTX hoạt động hiệu quả. Mục tiêu trọng tâm tiếp theo đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân; Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên. Tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hoá đạt 65%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia đạt từ 80 - 85%. Duy trì 100% số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 100% số thôn có nhà văn hoá - khu thể thao thôn. 100% hộ dân được cung cấp nước sạch…

      Tại hội nghị, dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đại diện lãnh đạo 1 số quận, huyện, các Sở, ngành đã có ý kiến, cơ bản đồng tình nhất trí cao với Dự thảo kế hoạch. Đồng thời có đóng góp thêm 1 số ý kiến nhằm điều chỉnh, cụ thể, hoàn thiện các chỉ tiêu thực hiện trong dự thảo kế hoạch.

      Kết luận, chỉ đạo hội nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã giao cơ quan Thường trực là Sở NN và PTNT thành phố tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhằm xây dựng hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ xin ý kiến và ban hành Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình 04 ngày 17/6/2021 của Thành uỷ  về “ Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.