TIn tức liên quan

Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên: Giao ban tháng 12 năm 2019

Chiều ngày 12/12/2019, Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tháng 12/2019.

      Đồng chí Trần Công Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hội - HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện; 2 ban HĐND; các đại biểu HĐND huyện khoá 19, thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

      Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác năm 2019, trong tháng 10 và tháng 11, HĐND huyện đã tổ chức thành công 2 kỳ họp bất thường, thực hiện việc thông qua phương án sáp nhập 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân để thành lập xã mới Nam Tiến và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND huyện theo quy định của Luật. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; phối hợp tổ chức hội nghị để Tổ đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại huyện tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những đề xuất, ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. 

      Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn huyện. 

       Triển k