TIN XÃ - THỊ TRẤN

Kiểm tra Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Tri Trung
Publish date 03/11/2017 | 16:38  | View count: 192

Ngày 2/11, đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Nguyễn Tùng Lâm – Trưởng phóng Văn hóa thông tin huyện làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, chấm điểm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 tại xã Tri Trung.

      

      Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Tri Trung: Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân địa phương. Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh ở cả 2 thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm. Qua bình xét năm 2017, toàn xã có 1140/ 1188 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 96%.

       Để nâng cao chất lượng xây dựng Gia đình văn hóa, làng đạt chuẩn văn hóa, xã Tri Trung đã vận động nhân dân xây dựng mô hình “Vuờn xanh – sạch- đẹp và hiệu quả” và đã có trên 95% số hộ xây dựng đạt chuẩn mô hình này. Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã được đảm bảo, duy trì thường xuyên. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa được quan tâm, hiện xã đã có 2 nhà thi đấu đa năng, 2 nhà văn hóa đảm bảo quy mô. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển mạnh ở cả 2 thôn. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo.

       Qua kiểm tra thực tế một số thiết chế văn hóa ở 2 thôn và căn cứ vào các tiêu chí xây dựng làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM, Đoàn kiểm tra số 1 đã thống nhất chấm điểm thôn Trung Lập và Tri Chỉ đều đạt 97/100 điểm, xã Tri Trung đạt 97/100 điểm trong phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, đủ điều kiện đề nghị Ban chỉ đạo huyện xem xét công nhận giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa NTM và 2 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa năm 2017./.

Hoàng Bích -  Trung tâm VHTT&TT