TIN XÃ - THỊ TRẤN

Kiểm tra Phong trào xây dựng văn hoá tại xã Sơn Hà
Publish date 03/11/2017 | 16:42  | View count: 337

Để kiểm tra, đánh giá, xét công nhận làng văn hóa, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã thành lập 6 đoàn, kiểm tra phong trao xây dựng đời sống văn hóa ở các xã, thị trấn.

       Sáng ngày, 02/11/2017, Đoàn kiểm tra số 5 do đồng chí Phạm Kim Tinh - HUV- Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra Phong trào TDĐKXDĐSVH xã Sơn Hà.

       Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã được phát động trong nhân dân và đạt được nhiều kết quả. Ban chỉ đạo phong trào xã, các các tổ chức chính trị xã hội xã, thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào, triển khai thực hiện lồng ghép với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, thực hiện nội dung quy ước nông thôn mới. Công tác đăng ký, quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu cũng được thực hiện nghiêm túc đúng quy định.

       Qua bình xét của BCĐ xã, năm 2017, toàn xã có 1.449 hộ đạt gia đình văn hoá, đạt 95% tổng số hộ đăng ký. 3 thôn đăng ký giữ vững danh hiệu văn hoá. Các thôn trong xã thực hiện tốt nếp sống văn hoá mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Trong năm xã có 14/37 người qua đời được gia đình đưa đi hỏa táng, chiếm 60,8%. Trên địa bàn xã đã thành lập và duy trì hiệu quả 15 câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, TDTT... thu hút đông đảo người dân tham gia.

       Qua kiểm tra thực tế và căn cứ các tiêu chí xây dựng đời sống văn hoá, Đoàn đã thống nhất đề nghị BCĐ huyện xem xét công nhận 3 thôn đạt và giữ vững danh hiệu văn hoá./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên