TIN XÃ - THỊ TRẤN

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Phượng Dực
Publish date 25/02/2019 | 09:03  | View count: 845

Sáng ngày 19/2; Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phượng Dực về kết quả thực hiện các kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy năm 2018; báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình 04 của Huyện ủy Phú Xuyên về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân” đến tháng 1 năm 2019 của xã.

      Đồng chí Phạm Hải Hoa – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số ngành chức năng huyện đã dự chỉ đạo buổi làm việc.

      Theo báo cáo của lãnh đạo xã: Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, xã Phượng Dực đã lãnh đạo chỉ đạo địa phương đạt được nhiều kết quả; góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tình hình ANCT – TTAT XH trên địa bàn. Về sản xuất nông nghiệp, xã đã hình thành một số vùng chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,63%. Cơ sở hạ tầng của xã được quan tâm đầu tư, cải tạo và xây dựng.Tổng kinh phí huy động để thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã đến nay là trên 43 tỷ đồng.Tính đến hết tháng 1/2019,Xã đã đạt và cơ bản đạt 18/19 tiêu chí xây dựng NTM.

      Tại buổi làm việc, xã Phượng Dực đã có một số kiến nghị, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng huyện hướng dẫn, hỗ trợ xã xây dựng, phát triển vùng chuyên canh tập trung quy mô lớn, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất; đề nghị huyện quan tâm đầu tư các dự án hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn của xã; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt đầu tư; đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, hỗ trợ xã trong xử lý rác thải làng nghề v.v…

      Liên quan đến những nội dung xã có ý kiến, kiến nghị, đề xuất, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn đã phát biểu, làm rõ một số nội dung; đồng thờiyêu cầu các phòng, ngành chức năng có ý kiến trao đổi, hướng dẫn đưa ra những giải pháp, định hướng giúp xã giải quyết; đặc biệt là thực hiện hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và cơ bản đạt trongxây dựng NTM để xã phấn đấu về đích chuẩn NTM cuối năm 2019.

      Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Hải Hoa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng NTM của xã Phượng Dực đạt được trong thời gian qua.Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị xã cần rà soát lại các tiêu chí chưa đạt và cơ bản đạt trong xây dựng NTM đề triển khai thực hiện trong thời gian tới; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyềnđể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, tự nguyện tham gia đóng góp công sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chương trình của xã;đề nghị xã chỉ đạo tốt công tác sản xuất nông nghiệp, áp dụng KHKT vào sản xuất, nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân và đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện