TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đại hội đại biểu MTTQ xã Hoàng Long, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Publish date 28/02/2019 | 10:29  | View count: 837

Ngày 26/2/2019, Uỷ ban MTTQ xã Hoàng Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Trần Hữu Thước - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ huyện, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hoàng Long đã về dự, chỉ đạo đại hội. 121 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Hoàng Long đã về dự đại hội.

      Nhiệm kỳ 2013 - 2018, MTTQ Việt Nam xã Hoàng Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân phát huy nội lực, đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, các công trình văn hóa tâm linh trên địa bàn... Hàng năm có trên 97% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,46 triệu đồng/ người.

      Cũng trong 5 năm qua, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” được 135 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết, 5 hộ nghèo xây sửa nhà ở, hỗ trợ các gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” trên 175 triệu đồng; Quỹ Vì biển đảo Việt Nam 16,6 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 36,6 triệu đồng ....

      Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả, Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 7% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 48 triệu đồng/người/năm. 9/9 thôn, 5/5 cơ quan giữa vững danh hiệu văn hóa; 99% hộ gia đình đăng ký và trên 96% hộ đạt gia đình văn hóa….

      Đại hội đã hiệp thương cử 41 đồng chí vào Ủy ban MTTQ xã Hoàng Long khóa 18 và cử đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 6 đồng chí./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên