TIN XÃ - THỊ TRẤN

Kỳ họp HĐND xã Văn nhân, Thụy Phú thông qua chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính
Publish date 17/10/2019 | 08:26  | View count: 229

Ngày 16/10/2019, HĐND xã Văn Nhân và xã Thụy Phú, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua chủ trương sáp nhập 2 xã Thụy Phú và xã Văn Nhân thành lập đơn vị hành chính xã mới là xã Nam Tiến.

      Về dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Hữu Thước – UV BTV – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hội – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Thanh Hải – HUV – Trưởng phòng Nội vụ huyện.

 

       Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính, thời gian qua, 2 xã Văn Nhân và Thụy Phú đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Trung ương, của thành phố và các quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng đề án, kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội. 2 xã đã tiến hành lập, niêm yết danh sách cử tri và tiến hành các bước theo quy định; đồng thời, thực hiện lấy ý kiến cử tri về chủ trương sáp nhập 2 xã thành lập xã mới là xã Nam Tiến. Kết quả, xã Văn Nhân có 4.485 cử tri được lấy ý kiến đồng ý chủ trương, đạt tỷ lệ 99,1%, xã Thụy Phú có 2.452 Cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

       Tại kỳ họp HĐND 2 xã, 100% các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành phương án sáp nhập xã Thụy Phú và xã Văn Nhân để thành lập xã Nam Tiến. Xã Nam Tiến được thành lập mới có diện tích tự nhiên là 6,5 km2, dân số trên 6.800 người. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là việc làm cần thiết, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thành phố và huyện, bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện