TIN XÃ - THỊ TRẤN

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Văn Hoàng
Publish date 07/07/2020 | 10:54  | View count: 558

Sáng ngày 6/7; HĐND xã Văn Hoàng tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

      6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND – UBND xã, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Văn Hoàng đã đạt được nhiều kết quả. Về phát triển kinh tế: tổng giá trị sản xuất ước đạt được 153 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch năm; Trong đó, giá trị sản xuất nông, nghiệp và nuôi trồng thủy sản ước đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2019; Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 81 tỷ  đồng; Thương mại - Dịch vụ ước đạt hơn 34 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách của xã ước đạt trên 8 tỷ 500 triệu đồng, đạt 137,2% so với kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình An ninh chính trị - Trật tự An toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo và giữ vững. 6 tháng đầu năm, toàn xã có 1.639/1.690 hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; đạt 97%; 6/6 làng và 7 cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu văn hóa. Cùng với đó, công tác y tế, giáo dục đào tạo được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,38%.

      Kỳ họp đã thông qua 4 Nghị Quyết: Nghị quyết xác nhận bầu bổ xung chức danh Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT – XH – QPAN 6 tháng cuối năm 2020; Nghị Quyết về phê duyệt tổng quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2019, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021./.

 

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện