TIN XÃ - THỊ TRẤN

Hội nghị Lãnh đạo UBND huyện làm việc với xã Phượng Dực
Publish date 26/08/2020 | 16:28  | View count: 669

Ngày 25/8, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì làm việc với xã Phượng Dực về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2020 và những năm tiếp theo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - Uỷ viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện.

     Theo báo cáo của lãnh đạo UBND xã Phượng Dực: 8 tháng đầu năm 2020, dù tác động bị bởi đại dịch Covid - 19, kinh tế của xã vẫn được duy trì. Tổng giá trị thu nhập toàn xã đạt trên 197 tỷ đồng, đạt 41,2% kế hoạch năm. Trong phát triển kinh tế, ngoài phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Phượng Dực đã đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại – dịch vụ. Toàn xã có trên 560 hộ dân tham gia sản xuất kinh doanh cá thể, 21 công ty có giấy phép kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn. 8 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị thu nhập từ sản xuất Công nghiệp – xây dựng, Thương mại – dịch vụ trên địa bàn xã ước đạt trên 143 tỷ đồng. Công tác y tế, văn hóa giáo dục,  thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Công tác ANCT – TTATXH được đảm bảo và giữ vững. Trong xây dựng NTM, xã đã được UBND Thành Phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019. Hiện xã đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước và xã hội hóa trong nhân dân, một số công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

      Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền thôn, các ngành và lãnh đạo UBND xã Phượng Dực cũng nêu những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất UBND huyện và các cơ quan chức năng quan tâm như: Xây dựng nhà trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống tò he ở Thôn Xuân La; quan tâm hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cấp đường giao thông thủy lợi nội đồng, quan tâm xây dựng đường liên xã Phượng Dực – Đại Thắng, xây dựng nhà văn hóa thôn Phượng Vũ và bổ xung trang thiết bị nhà văn hóa Thôn Xuân La; đề nghị huyện quan tâm đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân, quan tâm vấn đề cấp nước sạch, công tác vệ sinh môi trường và một số nội dung liên quan khác.

   Đối với những nội dung xã Phượng Dực kiến nghị, đề xuất, lãnh đạo các cơ quan chức năng huyện có ý kiến trao đổi, đưa ra những giải pháp, định hướng giúp xã giải quyết một số tồn tại, khó khăn liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong cuối năm 2020 và những năm tiếp theo.

         Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đã ghi nhận những kết quả và nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Phượng Dực trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 8 tháng đầu năm 2020. Về các nhiệm vụ cần triển khai trước mắt, Đồng chí Chủ tịch UNBD huyện đề nghị xã cần tập trung thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Đối với phát triển kinh tế xã hội, đề nghị xã Phượng Dực cần tập trung cho chăm sóc lúa mùa; quan tâm phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; đặc biệt là tái đàn lợn và nuôi trồng thủy sản. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, xã cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các chỉ đạo, hướng dẫn của TW, của Thành phố và của huyện; công tác xét duyệt các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần thực hiện theo đúng quy định. Việc chi trả hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, xã cần làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân; đồng thời có giải pháp để nâng cao đời sống thu nhập cho người dân; chỉ đạo đảm bảo tốt công tác đảm bảo ANCT – TTATXH trên địa bàn./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện