TIN XÃ - THỊ TRẤN

Giám sát việc phân bổ ngân sách phục vụ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
Publish date 11/09/2020 | 16:19  | View count: 284

Giám sát việc phân bổ ngân sách phục vụ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đại Thắng

      Ngày 10/9/2020, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch UB MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc phân bổ ngân sách phục vụ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đại Thắng.

      Qua giám sát cho thấy, việc phân bổ ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã Đại Thắng được UBND xã nghiêm túc thực hiện theo quy định. Việc xây dựng kế hoạch vận động các loại quỹ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Khi tổ chức các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động và vận động xây dụng quỹ của các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Ban vận động và tổ chức thực hiện, qua đó việc vận động xây dựng quỹ đều đạt kết quả cao. Công tác quản lý và sử dụng quỹ được thực hiện đúng theo quy chế quản lý sử dụng của từng loại quỹ.

      Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: UBND xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng sự chỉ đạo cấp trên, triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản của trung ương và địa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác, phân công cho các thành viên trong ban chỉ đạo và tổ công tác tham gia chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định về xét chọn các đối tượng trong quá trình thực hiện. UBND xã đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền kết quả công tác thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Danh sách đối tượng nhận hỗ trợ được niêm yết công khai để mọi người dân đều biết, giám sát. Kết quả, xã Đại thắng, đã chi trả tiền hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng cho trên 1.500 người thuộc các nhóm đối tượng gồm: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động mất việc làm trên địa bàn xã đảm bảo công khai, minh bạch./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên