Văn bản chỉ đạo

Tổng kết 10 năm thực hiện CT-38-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X) và Sơ kết 5 năm thực hiện NQ-33-NQ/TW của BCH TW (Khóa XI)

Ngày 31/5/2019, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009, của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

      Đồng chí Trần Xuân Hà – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đặng Đình Thuận – Phó GĐ Bảo hiểm xã hội thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị.

      Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (Khóa X), Huyện ủy Phú Xuyên đã chỉ đạo các cấp ủy, phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Bảo hiểm y tế trong tình hình mới; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong công tác bảo hiểm y tế. Tính đến hết năm 2018, toàn huyện có 149.102 người tham gia BHYT, chiếm 85,3% dân số toàn huyện. Trong đó, 100% người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 80 tuổi tham gia BHYT; 97,8% học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện tham gia BHYT. Toàn huyện có 2 cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; đã khám chữa bệnh BHYT cho 210.042 lượt người.

      Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, huyện đã không ngừng quan tâm chăm lo xây dựng “Người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh”, phát triển toàn diện. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình và cộng đồng được phát huy, hình thành nhiều nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm đầu tư và phát triển. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Tính đến hết năm 2018, toàn huyện có trên 58.000 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95%; 20 xã về đích NTM.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đã đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Phú Xuyên trong thực hiện Chỉ thị 38 - CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng thời đề nghị huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo hiểm y tế và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

      Tại hội nghị, Huyện ủy đã khen thưởng 19 tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW và Nghị quyết 33-NQ/TW./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT