Văn bản chỉ đạo

Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Sáng ngày 03/10/2018, Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện

      Đồng chí Nguyễn Chí Quân - Uỷ viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hội - HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là Trưởng , Phó 2 ban HĐND huyện; Lãnh đạo, cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

      Theo báo cáo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện: Đến tháng 8 năm 2018, toàn huyện hiện có 11.390 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng. Kinh phí chi trả cho các đối tượng mỗi năm trên 60 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ mai táng phí 717 người, hỗ trợ bảo hiểm y tế 18.827 thẻ BHYT, năm 2017 và 8 tháng năm 2018, huyện cũng tiến hành cứu trợ đột xuất 321 trường hợp với tổng số tiền là 187,4 triệu đồng; vận động các tổ chức, nhà hảo tâm được hơn 18 triệu đồng, 70 chiếc xe đạp, 85 xe lăm hỗ trợ, tặng cho gần 200 đối tượng là người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong huyện; tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội gần 13.000 đối tượng, với tổng số tiền trên 6,6 tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội đã được Phòng LĐ-TB và XH huyện thực hiện đúng quy định, minh bạch và kịp thời theo hướng có lợi cho đối tượng. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành các thủ tục đúng quy trình, đảm bảo thời gian, đơn giản hóa thủ tục và giảm thời gian cho đối tượng...

      Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn như: Một số văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách bảo trợ xã hội còn một số bất cập dẫn đến thiếu thống nhất, khó khăn trong tổ chức thực hiện tại địa phương như: Quy định về tiêu chí, biểu chấm đánh giá các mức độ khuyết tật, quy định thôi hưởng, biến động mức hưởng….; nguồn kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, kinh phí cho công tác quản lý còn rất hạn chế; Một số địa phương quy trình xét duyệt hồ sơ chưa được thực hiện đúng quy định còn gộp Hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật với Hội đồng xét duyệt đối tượng; việc rà soát, cập nhật thông tin về đối tượng chưa kịp thời…

      Tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên trong đoàn khảo sát, các đại biểu đã có ý kiến trao đổi, làm rõ một số nội dung như: công tác tuyên truyền; việc rà soát, cập nhật thông tin về đối tượng  được bảo trợ xã hội; thực hiện quy định về chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng….

      Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Chí Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những nỗ lực của Phòng LĐ-TB và XH huyện, các xã, thị trấn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo trợ xã hội trong thời gian qua, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng chí đề nghị Phòng LĐ-TB và XH huyện, các địa phương cần tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Trong quá trình thực hiện cần huy động, lồng ghép các nguồn lực khác để hỗ trợ các đối tượng yếu thế được nhiều hơn; hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng; thực hiện theo hướng có lợi cho đối tượng thụ hưởng, nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn trong thời gian tới../.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên