Văn bản chỉ đạo

Khai mạc kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 20/12/2018, tại Hội trường Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

      Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà – Thành ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa 19; các đồng chí lãnh đạo các Phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Hoa nhấn mạnh: Năm 2018, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề quyết định việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Thực hiện chủ đề năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; cùng với sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả rất tích cực toàn diện; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đạt và vượt kế hoạch. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua chất vấn và tái chất vấn về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, tình hình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được dư luận cử tri huyện nhà quan tâm; tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

      Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HDND huyện Phạm Hải Hoa, kỳ họp đã đựơc nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tóm tắt ước thực hiện thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách huyện năm 2018; Dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2019; nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; nghe UBMTTQ huyện thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và những kiến nghị với HĐND, UBND; nghe lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tóa án nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát và công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

      Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cán bộ và nhân dân huyện nhà đã đồng sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt trên 8.570 tỷ đồng, bằng 106,8% so với năm 2017. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 1.479 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – Xây dựng đạt 5.737 tỷ đồng; giá trị sản xuất Thương mại – Dịch vụ đạt 1.354 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả cao; một số khoản thu, trong đó có các khoản thu về đất tăng; thu ngân sách huyện năm 2018 ước đạt trên 1.591 tỷ đồng, đạt 136% so với HĐND huyện giao. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới được huyện và các xã triển khai tích cực, tập trung 5 xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2018. 

      Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, trật tự văn minh đô thị; công tác cải cách hành chính được quan tâm. Huyện tiến hành thí điểm thực hiện khu dân cư điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại 3 thôn của xã Hồng Thái, làm cơ sở nhân rộng ra các xã khác trên địa bàn huyện; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại bộ phận 1 cửa huyện đạt 84,2%. Trong công tác quản lý đất đai, UBND huyện áp dụng việc hồ sơ cấp giấy CNQSD đất lần đầu được tiếp nhận thông qua bộ phận “1 cửa” của huyện từ ngày 1/8/2018, đến nay, toàn huyện đã cấp được 1.268 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện được 4.205 hồ sơ đề nghị công nhận quyền sử dụng đất. Lĩnh vực y tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm.

      Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, UBND huyện cũng chỉ ra một số hạn chế như: Việc thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm theo chuỗi còn hạn chế. Sản xuất vụ Đông không đạt kế hoạch. Việc xử lý các hộ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp còn chậm; Tiến độ thực hiện cấp nước sạch trên địa bàn chưa đạt kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chậm tiến độ.Tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm.

      Năm 2019, huyện Phú Xuyên đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm giải pháp phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt từ 7 – 7,5%. Trọng tâm việc triển khai và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tập trung bảo đảm vệ sinh thú y; chỉ đạo quyết liệt việc thu ngân sách để đảm bảo cân đối theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xử lý kịp thời những vi phạm lấn chiếm đất đai…

      Về hoạt động của HĐND huyện: Năm 2018 HĐND huyện tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức kỳ họp, các nghị quyết, chương trình đã được thông qua, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, Thường trực HĐND đã tổ chức 7 cuộc khảo sát, giám sát bám sát tại 9 cơ quan và 28 xã, thị trấn. Hoạt động kỳ họp có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND huyện để quyết định các vấn đề quan trọng của huyện. Việc tiếp xúc cử tri và trả lời kiến nghị của cử tri được đổi mới cả về phương pháp, hình thức cũng như nội dung, được sự đồng tình ủng hộ của cử tri trong toàn huyện. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Cũng trong buổi sáng 20/12, các đại biểu đã chia tổ thảo luận các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

     Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà – Thành ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; hoạt động của HĐND huyện Phú Xuyên đã có nhiều đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. Để phấn đấu đạt được những kết quả trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị huyện cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, nghiêm túc thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai,  trật tự xây dựng, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách, người có công,  người nghèo.

       Đối với Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề ghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Trọng tâm là vào các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân, các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri; tổ chức các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thẩm tra, giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân; Tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trên các lĩnh vực hoạt động.

Diễn biến của kỳ họp, Cổng thông điện tử huyện sẽ tiếp tục cập nhật.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT & TT Phú Xuyên