Văn bản chỉ đạo

Hội nghị khảo sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2019

Sáng ngày 8/4; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghịkhảo sát công tác đảm bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2019. Đồng chí Phạm Hải Hoa – TUV – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

      Dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí là Trưởng, Phó 2 ban HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng huyện và đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự phản ánh về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời nghe Phòng Tài nguyên và môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nam Thăng Long báo cáo về kết quả thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019.

      Trong năm 2018, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện;chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể, các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường; triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT gắn với thực hiện tiêu chí số 17 trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện được Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nam Thăng Long thực hiện vận chuyển đạt trên 90%; rác thải hàng ngày cơ bản được thu gom, vận chuyển hết; khối lượng thu gom được khoảng trên 90 tấn/ngày. Công tác kiểm soát ô nhiễm được quan tâm, duy trì. Hiện nay, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nam Thăng Long đã tiếp nhận 100% việc vận chuyển thu gom rác thải ở các ngõ xóm tại các xã, thị trấn. Việc xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải tạm thời cũng được huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thực hiện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng 17 điểm trung chuyển dự phòng rác thải, trong đó có 1 điểm trung chuyển rác thải tạm thời của huyện đặt tại Thị trấn Phú Minh. Hiện huyện đang triển khai xây dựng mới 11 điểm tập kết, trung chuyển rác thải dự phòng  tại 11 xã còn lại là Minh Tân, Sơn Hà, Tân Dân, Phúc Tiến, Văn Hoàng, Bạch Hạ, Chuyên Mỹ, Vân Từ, Phú Yên, Đại Thắng và Phú Túc…

      Tại hội nghị, đại diện các xã, thị trấn đã có ý kiến nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác vệ sinh môi trường như việc phân loại rác thải tại nguồn chưa được thực hiện; việc vận chuyển rác thải còn chưa được kịp thời, ý thức của một số bộ phận người dân về thực hiện vệ sinh môi trường còn chưa cao trong việc giữ gìn vệ sinh chung, vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng v.v...

      Sau khi nghe các ý kiến của đại diện các xã nêu lên những tồn tại, khó khăn trong công tác VSTT ở cơ sở và những ý kiến đề xuất, tại hội nghị đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã có ý kiến trao đổi làm rõ. Cũng trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã trả lời; đồng thời đưa rađịnh hướng các giải pháp thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian tới.

      Phát biểu kết luận tại hội nghị khảo sát, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Hoa đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện trong năm 2018; đặc biệt là dịp trước trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019. Để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND huyện và các xã, thị trấn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Đồng chí nói: Đối với UBND huyện thì đề nghị cùng với các sở ngành của Thành phố giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc của huyện Phú Xuyên trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; thường xuyên định kỳ giao ban với các phòng ban, các xã, thị trấn để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường ở các xã, thị trấn; đặc biệt quan tâm đến việc xử lý rác thải tại các làng nghề; phân loại rác thải... Đối với các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của huyện về công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân việc thu gom vận chuyển rác, việc nộp phí và ý thức tự giác để giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp./.

Thanh Xuân – Trung tâm VHTT&TT